Regeringen presenterar klimatlagen. Ledsen att behöva skriva det men det här är riktigt riktigt usel kommunikation https://t.co/WZaLrUOQId

”ändra sättet att ge honom makt” <- detta!!! https://t.co/AFMNTC5E2g

Vågar man problematisera vågen av berättelser? av Birger Schlaug https://t.co/II27JcwdxK

Masha Gessens sju regler för att överleva i Trumps värld – DN.SE https://t.co/wFYkCS9Cnm

How to transform apocalypse fatigue into action on global warming https://t.co/5d8BOMyHsS

Birger Schlaug: Homo sapiens framtid – eller inte…: https://t.co/WAAMGI0nZp

https://t.co/e0G4ijolMU @plannero @dekaminski @jonastics

Elitstyre

Auktoritära samhällen är elitstyren som styrs av en liten grupp, inte av folket.

Elitstyre bygger på en strikt moral och följer en logik.

  • Vi lever i en farlig värld.
  • För att skydda oss behöver vi en stark auktoritet; någon (eller något) som står med båda fötterna på jorden.
  • För att bli en stark auktoritet krävs enligt detta synsätt disciplin; att man kan bemästra sina känslor och stå emot lockelser och påtryckningar.
  • Bestraffning, eller hot om bestraffning, är det viktigaste metoden för att utveckla människors disciplin.

Idén är att den starka ledningen vet bäst och därför bör fatta besluten.

Skillnader mellan elitstyre och demokrati

Skillnaden mellan ett folkstyre och ett elitstyre är, förutom moraliska olikheter, att folkstyret varseblir människor och samhälle på sätt som en elit aldrig kan klara av. Mängden deltagare i en demokrati avgör om medborgarna har en någorlunda klar bild av verkligheten.

Elitstyren är i hög utsträckning blinda samhällen eftersom de varken lyssnar på eller bryr sig om sina medborgare.

The Middle Class Is Waking Up https://t.co/gwqQVRRhc7 via @wordpressdotcom

Why Education Startups Do Not Succeed https://t.co/bxULUz7RBt