Samarbetskultur

Månad: april 2011

Vad är framing?

Frames är ett av hjärnans verktyg för att förstå världen. Allt tänkande sker i ramar. En ram knyter ihop personer, skeenden, miljöer och andra element till en meningsfull helhet. En vän kommenterade min…

Dualism

De flesta människor har två oförenliga moralsystem, tillämpade på olika områden. Vi är progressiva i vissa frågor, konservativa i andra. Hjärnan möjliggör detta genom ömsesidig hämning- att ett moralsystem stängs av när dess…