Månad: december 2011

Vill vi ha Internet eller modererade nät?

Internet liknar vägar, det är one size fits all vilket medför att all sorts trafik kan använda det. Men om mobil- och bredbandsoperatörer skulle koppla ihop distribution med…