Internet liknar vägar, det är one size fits all vilket medför att all sorts trafik kan använda det. Men om mobil- och bredbandsoperatörer skulle koppla ihop distribution med tjänster får samhället problem. Internet…