Den öppna sektorn

Företag som inte ägs av staten beskrivs ofta som privata företag. Beskrivningen är en konstruktion för att stärka allmänhetens konservativa syn på företagande. Beskrivningen är alltså inte naturlig eller objektiv, den är konstruerad för ett syfte.

Ett syfte med att göra en uppdelning i privat och offentlig verksamhet är att styra människors tänkande mot frågor om ägande. Skillnaden mellan privat och offentlig är i grunden en fråga om vem som äger och vad det innebär.

Hur skulle debatten fungera om företag och organisationer bedömdes utifrån ett öppenhetsperspektiv? Öppenhet och transparens är ju något som blivit allt viktigare för att förstå samhällets utveckling så vi kan använda det som exempel.

Indelningen (och inramningen) i en öppen och en sluten sektor får flera följder:

  • Fokus flyttas från ägande till transparens. Skiljelinjen går inte längre mellan statlig och privat. Till exempel ingår stora delar av militären i den slutna sektorn.
  • Människor kommer tänka mer på hur verksamheter borde fungera och mindre på vem som äger en verksamhet.
  • Debatten kommer utreda vad som borde vara öppet eller slutet och i vilka sammanhang öppenhet är önskvärt, problematiskt eller produktivt?
  • Många verksamheter i den slutna sektorn får förklara sig för allmänheten.
  • Vi kommer förstå och uppskatta värdet av slutenhet bättre och de sammanhang där det faktiskt finns anledning att undanhålla människor information.

När långfilmen bloggifierats

För snart tjugo år sen försvann marken under tidningsvärldens fötter. Kostnaden för publicering sjönk från mångmiljonbelopp till noll. En finnig tonåring kunde plötsligt sprida sina tankar till resten av världen utan att betala någonting.
Tidningsvärlden har inte hämtat sig från denna dödsstöt och kippar snart efter sista andetaget, möjligen är svensk public service ett undantag.

I takt med att verktygen för publicering utvecklas ser vi en liknande utveckling inom film och musik. Till de som hävdar att kvalitetsfilm alltid kommer kosta pengar, ta en titt på dagens nätvinnare

Filmen är gjord av personer som älskar det de gör och som inte skulle sluta ens om de fick betalt. Där har ni framtidens konkurrens.