Till min dotter, om skolan

Samhället hänger på att du lär dig och växer, din utbildning är avgörande för att du ska kunna hjälpa oss när vi är sjuka, att du ser till att vi får ut våra löner när vi jobbat, att du gör rent vårt dricksvatten, att du tänker och planerar för vår gemensamma framtid. Alla saker samhället behöver för att fungera. Om inte du går i skolan så har vi inget samhälle, då får var och en klara sig på egen hand och det blir värdelöst.

Bildlicens

Biståndspolitik bygger på samarbete, inte egennytta

image Varje gång man uttrycker sig offentligt som politiker, i TV, i tidningar, i sin blogg eller vad det nu kan vara så kan man använda det för att sprida sitt eget synsätt och sina egna frågor. Bodil Ceballos har tyvärr inte snappat det.

När man kritiserar någon annan, och i fallet Gunilla Carlsson verkar ju målet vara helt öppet, så är det primära syftet att få ut det egna budskapet, inte att kritisera motståndaren.

När det gäller den aktuella frågan om svensk biståndspolitik ska Miljöpartiet ta upp problem som kan och borde lösas med biståndspolitik, förklara varför det är viktigt (värderingar som samarbete och solidaritet) och kontrastera med hur sopiga Moderaterna är som inte löser dessa problem (gärna genom att kontrastera samarbete med att det är omöjligt att samarbeta om man bara förstår egennytta).

Att säga att man väntar på Gunilla Carlssons proposition är kontraproduktivt, då framstår det som att man inte gör något själv. Det man egentligen vill förmedla är att det finns massor att göra, att man har en omfattande lista med åtgärder, att Sverige rör sig i fel riktning (fel värderingar-från samarbete mot egennytta) och att när vi regerar så kommer människor få hjälp och världen förändras i riktining mot ökad solidaritet.

Hur Socialdemokraternas partiledning styrde debatten om välfärden

image

Med ramen “Ordning och reda i välfärden” ändrade Socialdemokraternas partiledning vinstfrågans innebörd.

Politik står över ekonomi

Det är en skicklig hantering av ämnet. Genom att bygga vidare på den borgerliga formuleringen ordning och reda använder Socialdemokraterna ett begrepp som människor är vana vid, frasen är lätt att ta till sig. Kopplingen till välfärd anger ett mål som de flesta svenskar gillar, att välfärden ska fungera för oss medborgare.

Ordning och reda har tidigare använts med en konservativ innebörd, att en auktoritet (till exempel lärare eller finansdepartementet) ska bestämma över en fråga. Genom att koppla ordning och reda till välfärd blir innebörden att någon ska skapa ordning i välfärden. Just nu är välfärden marknadsstyrd och det är kaotiskt, något partiledningen inte behöver uttala. Alltså behövs något annat för att skapa ordning och reda, alltså behövs politik. Det är den övergripande, samlande inramningen som partiledningen etablerat och som gjort det svårt för marknadsivrare att driva vinstintresset på ett framgångsrikt sätt gentemot kongressledamöter.

SVT: S enigt kring vinster i välfärden

SR: S-kongressen: Striden om vårdvinsterna över