Övervakningssamhället har kommit för att stanna. Utvecklingen rör sig mot ökad möjlighet för alla att övervaka alla. Balansen mellan övervakad och övervakare är dock väldigt snedvriden. Stater och företag har kontroll över väldigt…