När vi riktar in oss på en människas skapande förmågor, smarta lösningar på vardagliga problem och passionen som människan känner för konst eller musik, då blir det smått omöjligt att kategorisera den människan…