Månad: december 2015

Ett skapande samhälle

När vi riktar in oss på en människas skapande förmågor, smarta lösningar på vardagliga problem och passionen som människan känner för konst eller musik, då blir det smått…