Vecka 17

Transparens i myndigheter

Matematiska modeller av verkligheten – begränsade men användbara

”De uppdaterade modeller som Folkhälsomyndigheten ska presentera idag bör alltså tas med en nypa salt, de också. Men jag är ändå glad för transparensen. Utan modeller finns det ingen grund för att göra några förutsägelser om framtiden, annat än magkänslan. Ska det gissas, bör vi få veta på vilka grunder.” Läs mer

Folkhälsomyndigheten om siffrorna: ”Det blev alldeles galet”

”Under dagens presskonferens delgavs siffror om att ”det går cirka ett bekräftat fall på covid-19 på 1 000 fall totalt”. Det skulle innebära att det i Stockholm fanns 6 miljoner fall totalt. Under presskonferensen höll man fast vid siffrorna – men nu pudlar man.
– Det blev alldeles galet, säger Lisa Brouwers, på Folkhälsomyndigheten.” Läs mer


Builders or caregivers

It’s time to build – Marc Andreessen

Our nation and our civilization were built on production, on building. Our forefathers and foremothers built roads and trains, farms and factories, then the computer, the microchip, the smartphone, and uncounted thousands of other things that we now take for granted, that are all around us, that define our lives and provide for our well-being. There is only one way to honor their legacy and to create the future we want for our own children and grandchildren, and that’s to build. Läs mer

Why I Am Not a Maker

”I want to see us recognize the work of the educators, those that analyze and characterize and critique, everyone who fixes things, all the other people who do valuable work with and for others—above all, the caregivers—whose work isn’t about something you can put in a box and sell.” Läs mer

It’s Time To Learn

”I don’t think Anderssen has watched season 4 of the Wire. If he had, he’d understand how school quality is inextricably linked to city and state politics. It’s a really hard and long term problem that is rarely solved by budgets and technology alone.” Läs mer

Why we can’t build

So let me end with my answer to Andreessen’s question: What should we build? We should build institutions biased toward action and ambition, rather than inaction and incrementalism. Läs mer

How Tech Can Build

“Action” is a different word than “build”, but, at least from my perspective, they express the same sentiment: bend the world to our will, instead of simply accepting our fate. In that light Andreessen’s article was meaningful not for the examples of what might be built, but rather for arguing for the action of building as an end goal in and of itself.” Läs mer


Oil, radio and climate

Oil crumbles, Mary Heglar shines

”But there is nothing self-interested about wanting to survive. That’s not selfish. But the climate community kind of falls for that shit a lot. And there’s just nothing self-interested about it. There’s nothing insensitive about it. They’re bullying you, and you should be able to see that.” Läs mer

radio.garden

Lyssna på radio från hela världen

Yeah, the Weather Has Been Weird – Katharine Hayhoe

”I started with water, how we never have enough unless we have too much. I talked about how temperatures are increasing throughout the state, and how rainfall is becoming more erratic in many regions. I showed predictions of drier and hotter summers as the world warms by one, two, or even three degrees. Then I focused on what we can do: Make smart water choices, plan ahead, and prepare for a water-scarce future. During my presentation, I avoided the words “climate” and “change” in sequence, even though that’s what the talk was about.” Läs mer

Vecka 16

Optimizing for grades kills passion

”You go to work to make money, not because you enjoy the work. But when it’s your passion, you take the initiative to add your own improvisations and inventions. Learning for a better grade can’t compare to learning out of curiosity or learning through experimentation. Grade-based learning is anti-failure. You have one chance to get it right each time.” Läs mer

Amanda Sokolnicki: Svenonius kan inte skylla materielbristen på andra

”Skälet till att Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har ställt krav på att regionerna ska ha krislager handlar specifikt om risken för pandemier. Det struntade politikerna i.” Läs mer

Pandemiplaner saknar krav på skyddsutrustning

”De tre storstadsregioner som drabbats hårdast av coronaviruset har ur sina pandemiplaner plockat bort kravet på att de ska hålla lager av skyddsutrustning. Det visar Ekots granskning. Det här bryter mot Socialstyrelsen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.” Läs mer

COVID-19 and the Death of Market Fundamentalism

Paul Gilding om hur Covid-19 blottat marknadsfundamentalismens svaghet och statens återkomst i världsekonomin Läs mer

Stampeding Black Elephants

“Currently,” said Sweidan, “there are a herd of environmental black elephants gathering out there” — global warming, deforestation, ocean acidification, mass extinction and massive fresh water pollution. “When they hit, we’ll claim they were black swans no one could have predicted, but, in fact, they are black elephants, very visible right now.” We’re just not dealing with them at the scale necessary. If they all stampede at once, watch out. Läs mer

Bildlicens

Rätt data vid rätt tidpunkt på rätt sätt

Folkhälsomyndigheten har tagit fram den bästa informationstjänst från en myndighet som jag kan minnas. Tjänsten presenterar relevant information om Coronavirusets spridning och effekter, vid rätt tidpunkt på rätt sätt.

Tjänsten är exemplarisk i sitt fokus och inriktning. Det ovanliga, för en informationstjänst från en myndighet som riktar sig till allmänheten, är hur väl den är utformad:

  • en översikt (lämpligt för denna situation)
  • av bästa tillgängliga data (framtaget av de kunnigaste på området)
  • med angivna källor (något dolt i en flik men iaf),
  • som medborgare kan följa (inte bara experter)
  • kontinuerligt (eftersom ämnet utvecklas kontinuerligt),
  • från olika perspektiv (var och en kan välja vilket perspektiv som är relevant för tillfället)

Varför är detta viktigt?

Informationstjänsten är viktig eftersom Coronavirusets slut börjar med medborgarnas tillit till vårdsystemet. Tillit uppstår när människor nås av rätt information vid rätt tidpunkt på rätt sätt. Medborgarna behöver en egen kanal direkt från experterna.

En komplicerande faktor är att människors krav på information är oändligt mycket högre idag än för tio eller tjugo år sedan. Sverige 2020 är huvudsakligen ett nätverkssamhälle, inte längre ett industrisamhälle.

I nätverkssamhället litar inte människor på auktoriteter bara för att någon säger att de är en auktoritet, människor vill själva komma fram till att de kan lita på auktoriteten. Därför behöver medborgare mycket mer information än tidigare och som en följd av den ökade mängden, mycket bättre filtrerad och presenterad.

Jag vill gå så långt som att beskriva det här som den nya välfärden. Människor skräms av det vi inte begriper och att bekämpa rädsla är en av välfärdens viktigaste uppgifter. Välfärden stärker och skyddar medborgare bättre som förstår den.
Inga demokratiska institutioner kan hålla information för sig själva längre utan måste använda mer resurser till sin kommunikation och utveckla sina kommunikationsförmågor.

Om till exempel Migrationsverket hade gjort något liknande 2015 hade svenska folket haft en annan bild av det som skedde och en helt annan attityd till det. Migrationsinfo.se är ett annat exempel på något som Migrationsverket borde ha gjort/göra.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en informationstjänst om Coronavirusets spridning och effekter. Myndigheter och politiker borde lära av detta och utforma mycket mer ambitiösa strategier och mål för sitt kommunikationsarbete gentemot allmänheten.