Författare: Rikard Linde (sida 1 av 14)

Till min dotter, om skolan

Samhället hänger på att du lär dig och växer, din utbildning är avgörande för att du ska kunna hjälpa oss när vi är sjuka, att du ser till att vi får ut våra löner när vi jobbat, att du gör rent vårt dricksvatten, att du tänker och planerar för vår gemensamma framtid. Alla saker samhället behöver för att fungera. Om inte du går i skolan så har vi inget samhälle, då får var och en klara sig på egen hand och det blir värdelöst.

Bildlicens

Biståndspolitik bygger på samarbete, inte egennytta

image Varje gång man uttrycker sig offentligt som politiker, i TV, i tidningar, i sin blogg eller vad det nu kan vara så kan man använda det för att sprida sitt eget synsätt och sina egna frågor. Bodil Ceballos har tyvärr inte snappat det.

När man kritiserar någon annan, och i fallet Gunilla Carlsson verkar ju målet vara helt öppet, så är det primära syftet att få ut det egna budskapet, inte att kritisera motståndaren.

När det gäller den aktuella frågan om svensk biståndspolitik ska Miljöpartiet ta upp problem som kan och borde lösas med biståndspolitik, förklara varför det är viktigt (värderingar som samarbete och solidaritet) och kontrastera med hur sopiga Moderaterna är som inte löser dessa problem (gärna genom att kontrastera samarbete med att det är omöjligt att samarbeta om man bara förstår egennytta).

Att säga att man väntar på Gunilla Carlssons proposition är kontraproduktivt, då framstår det som att man inte gör något själv. Det man egentligen vill förmedla är att det finns massor att göra, att man har en omfattande lista med åtgärder, att Sverige rör sig i fel riktning (fel värderingar-från samarbete mot egennytta) och att när vi regerar så kommer människor få hjälp och världen förändras i riktining mot ökad solidaritet.

Hur Socialdemokraternas partiledning styrde debatten om välfärden

image

Med ramen “Ordning och reda i välfärden” ändrade Socialdemokraternas partiledning vinstfrågans innebörd.

Politik står över ekonomi

Det är en skicklig hantering av ämnet. Genom att bygga vidare på den borgerliga formuleringen ordning och reda använder Socialdemokraterna ett begrepp som människor är vana vid, frasen är lätt att ta till sig. Kopplingen till välfärd anger ett mål som de flesta svenskar gillar, att välfärden ska fungera för oss medborgare.

Ordning och reda har tidigare använts med en konservativ innebörd, att en auktoritet (till exempel lärare eller finansdepartementet) ska bestämma över en fråga. Genom att koppla ordning och reda till välfärd blir innebörden att någon ska skapa ordning i välfärden. Just nu är välfärden marknadsstyrd och det är kaotiskt, något partiledningen inte behöver uttala. Alltså behövs något annat för att skapa ordning och reda, alltså behövs politik. Det är den övergripande, samlande inramningen som partiledningen etablerat och som gjort det svårt för marknadsivrare att driva vinstintresset på ett framgångsrikt sätt gentemot kongressledamöter.

SVT: S enigt kring vinster i välfärden

SR: S-kongressen: Striden om vårdvinsterna över

Hur du når fram med ditt budskap

Tala till mottagaren.

De 8 riksdagspartierna har en sak gemensamt, istället för att tala till allmänheten talar de till sig själva.
Jag tittade igenom riksdagspartiernas webbplatser och mönstret är tydligt, all information handlar om partiernas förtroendevalda, om deras förslag, deras kritik och deras organisationer. Meningslöst och ointressant. Kolla på deras sidor och räkna hur många gånger de skriver “vi”, partiets namn eller på något annat sätt refererar till sig själva.

 1. Miljöpartiet
 2. Socialdemokraterna
 3. Moderaterna
 4. Sverigedemokraterna
 5. Centerpartiet
 6. Folkpartiet
 7. Vänsterpartiet
 8. Kristdemokraterna

Ja du ser. Trots att de hyr in PR-konsulter, reklamfirmor och allsköns kommunikationsexperter så misslyckas de med kommunikationens grundregel, att tala till mottagaren.

Så här ser Socialdemokraternas webbplats ut

image

Vi, våra, medlem, Stefan, bästa organisationssajt, S nära dig, Vårt parti, Kongress 2013. Suck.

Berätta istället hur mottagarens värld ser ut när ni är klara, tala till mottagaren:

image

Miljöpartiet, som just släppt sin nya webbplats, är alltså inte mycket bättre

image

istället för något som talar till mottagaren, som talar om världen utanför partiet:

image

De kosmetiska förändringarna som behövs är enkla men för att det ska ske måste organisationerna ändra syn på kommunikation. Inte lika enkelt.

Den öppna sektorn

Företag som inte ägs av staten beskrivs ofta som privata företag. Beskrivningen är en konstruktion för att stärka allmänhetens konservativa syn på företagande. Beskrivningen är alltså inte naturlig eller objektiv, den är konstruerad för ett syfte.

Ett syfte med att göra en uppdelning i privat och offentlig verksamhet är att styra människors tänkande mot frågor om ägande. Skillnaden mellan privat och offentlig är i grunden en fråga om vem som äger och vad det innebär.

Hur skulle debatten fungera om företag och organisationer bedömdes utifrån ett öppenhetsperspektiv? Öppenhet och transparens är ju något som blivit allt viktigare för att förstå samhällets utveckling så vi kan använda det som exempel.

Indelningen (och inramningen) i en öppen och en sluten sektor får flera följder:

 • Fokus flyttas från ägande till transparens. Skiljelinjen går inte längre mellan statlig och privat. Till exempel ingår stora delar av militären i den slutna sektorn.
 • Människor kommer tänka mer på hur verksamheter borde fungera och mindre på vem som äger en verksamhet.
 • Debatten kommer utreda vad som borde vara öppet eller slutet och i vilka sammanhang öppenhet är önskvärt, problematiskt eller produktivt?
 • Många verksamheter i den slutna sektorn får förklara sig för allmänheten.
 • Vi kommer förstå och uppskatta värdet av slutenhet bättre och de sammanhang där det faktiskt finns anledning att undanhålla människor information.

När långfilmen bloggifierats

För snart tjugo år sen försvann marken under tidningsvärldens fötter. Kostnaden för publicering sjönk från mångmiljonbelopp till noll. En finnig tonåring kunde plötsligt sprida sina tankar till resten av världen utan att betala någonting.
Tidningsvärlden har inte hämtat sig från denna dödsstöt och kippar snart efter sista andetaget, möjligen är svensk public service ett undantag.

I takt med att verktygen för publicering utvecklas ser vi en liknande utveckling inom film och musik. Till de som hävdar att kvalitetsfilm alltid kommer kosta pengar, ta en titt på dagens nätvinnare

Filmen är gjord av personer som älskar det de gör och som inte skulle sluta ens om de fick betalt. Där har ni framtidens konkurrens.

I vilken riktning åker tågen?

Vad är skillnaden på en borgerlig satsning på tåg och Miljöpartiets satsning på tåg?

När Alliansen häromdagen gjorde sitt utspel om en satsning på tåg så hamnade Miljöpartiet i en bekant situation. Precis som med kollektivtrafiksatsningar i Stockholm har man salufört tåget som en sakfråga utan koppling till värderingar eller ideologisk riktning. Man har inte angett varför man vill satsa på tåg. Det enda Alliansen behövde göra, för att desarmera kritiken om dåligt fungerande tågtrafik, var ett utspel där man lägger en summa pengar på tåg. Fait accompli.

Hur undviker Miljöpartiet att hamna i denna återvändsgränd nästa gång? Jag har sagt det förut, de kopplar sakfrågan till värderingar

 • Tåg för människor närmare varandra och ökar gemenskapen.
 • Vi stärks genom att smidigt kunna färdas till landets olika delar.
 • Vi skyddar vår älskade natur och vi skyddar kommande generationer.
 • Vi skapar möjligheter genom att knyta orter till varandra.

Åt det hållet, exakt vilka värderingar man ska använda och hur det förmedlas är inte helt lätt men grundprincipen är enkel, koppla sakfrågan till dina värderingar och ditt synsätt. Visa vart satsningen på tåg leder någonstans. Hur ser det samhället ser ut?

Hur man motverkar politiskt hyckleri

Listan över Alliansens hyckleri kan göras lång. Men varför har oppositionen så svårt att komma åt dem? Varför biter inte kritiken?

När man kritiserar någon och till exempel säger “du är dålig på att sjungaså kanske folk tänker jaha, han är dålig på att sjunga men det leder liksom inte till något annat och det är svårt för någon som lyssnar att tänka “alltså ska jag vända mig till den här andra personen för den är säkert mycket bättre på att sjunga. Det måste uttalas innan något kan ske.

Tricket är alltså att kritisera något genom att själv göra motsatsen till det man kritiserar och visa att man är bra på det.

Moderaterna är svenska mästare på det här

 • Sveriges enda arbetarparti medför att Socialdemokraterna inte är ett arbetarparti
 • Ordning och reda i de offentliga finanserna medför att De rödgröna är slarviga och slösaktiga
 • Regeringsalternativ medför den rödgröna röran, ett rörigt gytter av partier, instabilt

För att kritisera hyckleri krävs alltså att man står för, och saluför, motsatsen: ärlighet, hederlighet och öppenhet.

Relaterat:

Att tala med bilar

Föreställ dig en miljömedveten militär. En stor och glad kille som gillar uteliv och natur. Han lever frånskild med tre barn i ett radhus i Nacka. Han är bekymrad för klimatkrisen och känner att han borde göra mer för naturen. Hans inre röst påminner ofta om att han borde ta bussen istället för sin bil. Varje dag kör han bilen i 45 minuter till jobbet på Försvarsstaben i Stockholm. I senaste riksdagsvalet röstade han på Moderaterna.

Det här är en person som, i likhet med många andra, vet att Miljöpartiet har klart bäst koll på miljöfrågor. Däremot tycker han, och andra, att Miljöpartiet är alldeles för teoretiska och naiva med trafikfrågor.

De förstår inte att jag behöver min bil, tänker han.

Vad krävs för att Miljöpartiet ska nå fram till honom och förmedla att partiets trafiklösningar är mer verklighetstillvända än betongpartiernas idéer? Ja börjar man prata om klimatet så slutar han lyssna direkt. Han vet redan att Miljöpartiet är bra på miljöfrågor, det han är tveksam till är trafikilösningarna. Så det är där man ska börja. I bilen!

Framhäv varför Miljöpartiets lösningar är bra för bilister. Hur ser det ut på vägarna när trängselavgifterna höjts, kollektivtrafiken byggts ut och fler tar cykeln till jobbet? Då är det mindre bilar på vägarna. Och vad betyder det för alla som kör bil? Att man kommer fram snabbare. Att det tar 9 minuter från Slussen till IKEA i Kungens kurva istället för 26 som det tar idag. Att det går 3 gånger så snabbt att åka från Bagarmossen i söder till Sollentuna i norr än i Moderaternas Stockholm. Gör offentliga mätningar av hur lång tid en sträcka tar idag, hur lång tid det tar innan Moderaternas motorvägsförslag kan användas och hur snabbt Miljöpartiets insatser får effekt. Skriv en bilvision för stan som tydligt förmedlar att bilister är Miljöpartiets vänner.

Då kan även ett befäl se poängen med klimatinsatserna, överväga kollektivtrafiken som en realistisk lösning, då kan han börja lyssna på lösningarna som hjälper både hans och andras familjer. Då kan han agera i enlighet med sin övertygelse och låta den inre rösten få ro.

Paul Ryan alltså. Vad innebär det?

Paul Ryans entré i det amerikanska presidentvalet innebär att du som bor i USA kommer exponeras för tv-reklam om skatter och Obamacare i en närmast absurd omfattning. Paul Ryan är ö/känd för sin budget med jättelika skattesänkningar och RomneyRyan kommer hävda att detta är vägen ut ur den ekonomiska krisen. Skattesänkningarna i budgeten betalas framförallt med nedläggningar i vården vilket framställs som att man räddar Medicare.

Många demokrater och Obamaanhängare tycker att Paul Ryan verkar ofarlig på grund av sina extrema politiska positioner och underskattar på så sätt Romneys kampanj. Tidigare har man missförstått begrepp som Government Takeover och Death Panels vilket är moraliska beskrivningar av sjukvårdsreformen. Begreppen signalerar att reformen leder till minskad frihet och ökad risk att dö.

Demokraterna borde ha lärt sig något av Tea Partyrörelsens kritikstorm mot sjukvårdsreformen och Occupy Wall Streets demonstrationer, att inte underskatta kraften i ett moraliskt budskap. Presidentvalet är långtifrån avgjort.