Kategoriarkiv: Argumentation

Demokrati är vår aktivitet

Nu bygger vi en bättre demokrati. I Sverige, och i många andra delar av världen, har vi medborgare släppt taget om vår demokrati. Vi låter svagare idéer forma våra liv. Det måste upphöra. Jag arbetar med att skapa det samhälle jag vill leva i, och det borde du också göra.

Aktiva människor är en förutsättning för fungerande demokrati.

Vad kan vi ägna oss åt för att skapa ett bättre samhälle för alla? Vad innebär det att vara en aktiv medborgare? Att rösta var fjärde år, att hjälpa gamla människor över gatan, att betala skatt?

Bilden av den aktiva medborgaren behöver utvecklas. Vi ser ett samhälle som gradvis skadas och där vitala funktioner undermineras med auktoritär dynamit som stöds av en orolig befolkning. I detta läge är varje människas insatser det som gör skillnaden mellan folkstyre och diktatur. Så vad behöver samhället som vi medborgare kan bidra med?

Bättre bild av verkligheten

Sociala medier, TV och tidningar förmedlar en bild av verkligheten som skrämmer många, som framhäver en liten liten del av allt som händer och som undlåter att rapportera den enorma mängd händelser som behövs för att människor ska förstå samhället de lever i.

Vi såg en början på ny rapportering vid millenieskiftet när bloggosfären slog igenom. Mängden bloggar och mängden rapportering påverkade samhällsdiskursen (pdf) i allmänhet och andra medier i synnerhet. Medier förvandlades från ett verktyg för eliter till något som alla kunde forma och påverka. Att en stor mängd människor uttrycker sina känslor, kunskaper och åsikter om en fråga på internet är nytt för att det blir en del av samhällsdiskursen. Tidigare var detta förbehållet en liten, mäktig elit.

Publicering på nätet är ett verktyg som kan skapa en mer nyanserad och detaljrik bild av verkligheten och därmed stärka folkstyret. Ju fler som publicerar desto mer stärker det oss.

När vanligt folk uttrycker idéer blir det svårare för politiker och partier att undvika dem.

Vi använder nätet annorlunda idag, sociala medier har ersatt bloggosfären och egna hemsidor, bidragit med en helt annan sorts debatt och några kvaliteter har tyvärr gått förlorade.

Vi kan underlätta och stimulera publicering på det öppna nätet. Framförallt genom att fler människor skriver om verkligheten som vi upplever den år 2018.

Samarbetskultur

Vad är den röda tråden i detta inlägg? Jo det är samarbetskulturen på internet. Tiden är mogen för samarbete mellan människor, samarbete som  utgår ifrån medborgarna och hjälper allmänheten. Hela världen drömmer om fungerande samarbeten, transnationellt, nationellt, regionalt och lokalt men vi ser inte många exempel på hur dessa samarbeten ska fungera. Folkhemmet realiserade en liknande dröm i en tid som på många sätt liknar vår. Fattigdom i Sverige på 2000-taletOjämlikheten var stor, fattigdomen utbredd, människor försökte lösa sina problem själva och levde med stor oro.

Folkhemmet var en samarbetskultur i ett hierarkiskt samhälle. Men folkhemmet var ett samarbete som passade ett samhälle som inte längre finns.

Bloggar och det öppna internet är vår tids samarbetskultur, som börjar i nätverken och som är en naturlig del av nätverksamhället. Jag tror att bloggen är ett av medborgarens bästa verktyg för att skapa ett bättre samhälle. Så tag klivet in i nätverkssamhället du med, starta en blogg och hör av dig så samarbetar vi!

Gemensam uppkoppling istället för varsitt abonnemang

Känslan att kunna surfa på webben utan att ha en taxameter tickande, det upplevde jag för första gången på nittiotalet när vi fick vår första adsl-uppkoppling. Fram tills dess använde vi telefonmodemet, med uppkopplingsljudet som lät lite som R2D2. Det gällde att skynda sig på att hämta hem sina mejl och sen koppla ner, både för att minska kostnaden och för att det skulle gå att ringa på telefonen :) Lättnaden över att kunna surfa så mycket och så länge en ville var påtaglig.

Vi har nu vant oss vid bredbandsuppkopplingar från operatörer och kanske inte riktigt förstår vad vi går miste om eller hur delade uppkopplingar skulle kunna fungera.

Det är dags att dela uppkoppling med grannarna i ditt hus eller kvarter istället för att alla köper varsitt abonnemang. Tekniskt sett är internet konstruerat för distribuerad användning, att alla är kopplade till alla, och det fungerar bättre och är mer stabilt. När ni delar uppkoppling behöver ni färre abonnemang så kostnaden blir lägre. Gemensam WiFi täcker hela området, till exempel hela ert kvarter, inte bara inne i din bostad. Och med delad uppkoppling kan ni använda flera olika operatörer vilket minskar sårbarheten och ökar er kontroll gentemot era leverantörer.

Internet är konstruerat för distribuerad användning, att många är kopplade till många, vilket är mer stabilt än centraliserade system. Att dela uppkoppling med varandra innebär att hushållen kopplar upp sig via flera grannar och operatörer.

Ett distribuerat system kräver färre accesspunkter, inte en för varje hushåll eller person som är dagens standard. När ni delar uppkoppling betalar ni för färre abonnemang så kostnaden blir lägre för alla.

En annan fördel är att ni kan ha gemensam WiFi som täcker hela kvarteret eller ett höghus, inte bara inne i den enskilda bostaden. Du kan utgå ifrån att din mobil och dina digitala verktyg har en fungerande uppkoppling i hela området!

Genom att agera som en ekonomisk enhet får hushållen en mycket starkare förhandlingsposition gentemot operatörerna. Ni kan använda flera olika operatörer samtidigt vilket minskar sårbarheten, till exempel genom att betala för uppkoppling med olika teknik, fiber, satellit och kopparkabel. I normala fall fungerar all teknik parallellt men om en teknik går sönder har hushållen ändå en fungerande uppkoppling, möjligen med något begränsad kapacitet.

I Sverige har vi blivit alltmer beroende och låsta till våra mobil- och bredbandsoperatörer. Idén att uppkoppling skulle kunna skötas och betalas gemensamt känns nästan märklig, trots att den är tekniskt, ekonomiskt och användarmässigt överlägsen vår nuvarande situation.

En gemensam uppkoppling med grannarna i kvarteret innebär ökad stabilitet, lägre kostnader och en mer tillförlitlig kapacitet. Tag klivet in i nätverkssamhället och skapa ett delat nätverk !

Från tävlingskultur till samarbetskultur

Vi måste ändra människors synsätt så att den normala metoden för att lösa problem är samarbete. Istället för den amerikanska tävlingskulturen behöver vi ett konstruktivt synsätt som bygger på människors kärlek till varandra.

Tävlingskultur

Varje dag fylls du med nyheter och berättelser om konkurrens och konflikt. I idoltävlingar på TV, i politiken där  ”målet är lägst arbetslöshet i EU” och i alla tips på hur du bäst klarar dig i en farlig värld (gå ner i vikt). Tävlingskulturen gör avtryck överallt.

Västerländsk kultur genomsyras av konfliktperspektiv. Majoriteten av alla filmer och tv-serier som visas och nyheter som rapporteras utgår ifrån en motsättning, ett bråk eller parter som är oense.

Vi blir det vi tänker på och just nu tänker vi väldigt ofta på tillvaron som en tävling. Problemet är att det tränger ut andra idéer och värden, till exempel samverkan och gemenskap.

Så länge tävling och konflikt är samhällsnorm kommer vi ha svårt att få till konstruktiva samarbeten och vår strävan efter demokrati får kämpa i uppförsbacke.

Samarbetskultur

Vi har ett ansvar som medborgare att möta denna situation och vända tävlingskulturen till något som känns rätt innerst inne och som bättre uttrycker det vi tror på, en samarbetskultur med grund i kärleken mellan människor.

Precis som de konservativa i USA på sjuttiotalet startade ett långsiktigt arbete för att ändra människors attityder måste vi lägga grunden för framtidens demokrati.

Konservativa politiker, ekonomer och tänkare har ägnat sig åt att förändra människors synsätt på bred front. Englands premiärminister Margaret Thatcher uttryckte det så här 1981

”Economics are the method; the object is to change the heart and soul.”

Vi måste också sträva efter att ändra människor i själ och hjärta. Målet är att göra samarbete till norm, att människor ser på samarbetslösningar som det normala, som utgångspunkten i sin vardag.

Bildkälla: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pappaledighet.jpg

Det finns många medel för att nå detta mål, till exempel berättande i filmer, böcker, serietidningar och teaterpjäser. Även våra handlingar och beteenden skickar tydliga signaler och förändrar människor inombords. En föräldraledig pappa aktiverar empati hos alla han möter.

Samarbetskulturens logik är att koppla ihop istället för att dela upp och att synliggöra hur vår värld hänger ihop istället för att fokusera på uppdelningarna.

Leva som vi lär

Ett bra sätt att bidra till samarbetskulturen är att agera med kärlek, för gemenskap och samarbete, att leva som vi lär. Här är två exempel där vi är vana vid tävling och konflikt men som inte nödvändigtvis behöver vara så.

Hela havet stormar

Bildlicens: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OCP_Musical_Chairs.jpg

Samarbete kan se ut på många sätt. På barnkalaset kan Hela havet stormar förvandlas till en samarbetsövning. Istället för att en person åker ut efter varje runda tas en stol bort men alla deltagare fortsätter leken och hjälper varandra att få plats på, under, bredvid, runt kvarvarande stolar.

Kishōtenketsu

Kishōtenketsu är en berättarmodell som bland annat används i japanska mangafilmer och som inte automatiskt inbegriper en konflikt. Här är ett exempel från The significance of plot without conflict

Alltså

Vi måste ändra människors synsätt så att den normala metoden för att lösa problem är samarbete.

Availability in the Commons Society

Before the Swedish elections in 2010 I worked on a web service that gathers data and statistics about migration, migrationsinfo.se. The idea was to present numbers in a succinct and uniform fashion to give people quick and easy access to reliable answers. The site has become so popular that it lists before Wikipedia in some searches. It’s built on data available to everyone, but not in a practical sense.

Statistics on migration and immigration is openly available on the web. Statistics Sweden is the governmental agency for statistics and it has massive amounts of data spanning over more than a hundred years. Researchers have written volumes on the topic of migration and when you google for answers you get more than you can handle. Since the data isn’t practically available getting an answer often requires a big effort.

Practical availability is an important feature of a commons- based society, for a number of reasons. A resource is used when the threshold for usage is low. Easy to use tools consume less energy. Habits are more easily formed with stuff that requires few steps to use.

World Wide Web has lower barriers to entry than most other information tools. The threshold for using the Web is very low, basically just point and click, which is one of the reasons the web took off and became the largest information commons in history. The Web also has low barriers for developers. The underlying technology (html) is so simple most people can grasp it and play with it. World Wide Web is one of few information tools that the masses actually use.

You have the right to remix this image on the condition that you link to the original.

Easy to use tools consume less energy. When you use a slicer to cut some vegetables you simply pick it up, use it, wash it off and forget it. You don’t walk around thinking about it when you don’t use it. The slicer doesn’t drain your willpower or energy  unless you use it.

Think of all the other things you use without effort, like a ewer, a lamp or your kitchen table. They are there for you when you need them, no more, no less.

Some things require learning before you can use them efficiently but once you’re past the initial learning curve you start to form a habit. The things that support your habits are often those that only take a few steps to accomplish something.

Visit jamstalld.se and you’ll find another web service of mine built on the same principles as Migrationsinfo, reliable statistics presented in a uniform way using standard technologies. Just like Migrationsinfo, it is based on common knowledge that isn’t really practically available.

Practical availability I believe is becoming more important. We’re heading towards a world of abundance, a commons- based society, and we need to shape our resources for the common good.

How to win against Donald Trump

Whoever, if whoever’s running against Donald Trump in 2020 calls you up and says, ”What do I do against this guy who has this insight into the American political mindset? What do I do?”

People caring for each other and taking responsibility for each other! That’s your message! The contrast with your opponent will be complete.

Activate your worldview

 • Talk from your worldview!
 • Bring up your morals and connect them with your issues.
 • Repeat your worldview and your morals as much as possible.
 • Build a movement of people that repeats your worldview and your morals.

The Democratic Worldview

Your worldview is about people caring for and helping each other, taking responsibility for each other as well as themselves.

Bring up examples of how people care for each other.

 • Talk about parental leave and show images of fathers caring for their babies.
 • Participate in community gardening, nurturing the plants, cooperating to make things grow.
 • Gather citizens in town halls to talk, answer questions and get people engaged in creating a caring world.

Take photos of moments of care and share them. Share success stories to build momentum. Ask people to share their experience of caring, in writing, with a video or an image.

Avoid

Avoid mentioning his positions and his worldview. Avoid repeating anything he brings up. Forget him and instead think and talk about your own worldview and your own issues.

Conclusion

When people care for each other we all win and that will also get you elected!

Kort guide till hur du skriver för att stärka demokratin

Betona värderingar och synsätt när du skriver en politisk text. Människor övertygas av värderingar, metaforer och känslor. Läsaren vill se riktningen som ditt förslag leder mot. Värderingar visar hur samhället ser ut när förslaget blivit verklighet, det ger läsaren en målbild.

 • Börja med värderingar, inte fakta eller statistik. Börja med varför, sen hur och avsluta med vad.
 • Fokusera på det du tror på, inte det du är emot
 • Upprepa aldrig felaktiga påståenden från motståndaren för att sen försöka motbevisa med fakta.

Exempel

Varför
Vi människor bryr oss om och tar ansvar för varandra.

Hur
Därför satsar vi på vården.

Vad
Vi vill höja lönerna för sjuksköterskor.

 

Varför
Vi människor bryr oss om och tar ansvar för varandra.

Hur
Därför vill vi att alla ska ha samma möjligheter i livet

Vad
Med en jämnt uppdelad föräldraförsäkring får alla barn en nära kontakt med båda sina föräldrar

Alla kan blogga

När jag gick i grundskolan så var svenska ett av mina sämsta ämnen. Att skriva var nog det värsta. Det var först efter gymnasiet som jag fick ett ryck och köpte en dagbok och upptäckte att jag faktiskt kan skriva vad som helst där, ingen annan än jag bestämmer vad som ska stå i min dagbok. Och ju mer jag skrev desto bättre kändes det och träning ger färdighet. En dag dök internet upp och jag startade en blogg. Nu har jag säkert 20 bloggar med olika syften och ambitioner och som uppdateras med väldigt varierande frekvens. Jag uttrycker mig, ibland för andra, ibland för mig själv.

Alla kan blogga, även du! En blogg handlar om att uttrycka sig och det kan du göra på många sätt. Du kan fota med din mobil och lägga upp tillsammans med en beskrivning av fotot. Du kan skriva om det du känner inombords eller det du ser runtomkring dig. Du kan filma, sjunga, dikta och rita. Du bestämmer vad ditt uttryck är och därför kan alla blogga!

När du tar ett foto med mobilen och skickar till en kompis så gör du precis samma sak som en bloggare gör med den enkla skillnaden att du skickar fotot till ett ställe där alla kan se det.

När du berättar om ett problem för några kompisar i Whatsapp, Messenger eller Snap så är det väldigt likt det du gör när du bloggar. På en blogg kanske du vill strukturera texten litegrann men de bästa inläggen är oförfalskade och kommer inifrån, som ett samtal med nära vänner.

Bloggande påminner lite om att fixa till ett rum hemma eller plantera en blomma i rabatten. Du väljer varför du gör det, hur du gör det och vad du gör.

Bloggande är inte väsensskilt från sånt du redan gör. Skillnaden är att du riktar dina uttryck till en större omvärld.

Du kan blogga. Alla kan blogga!

Lyft blicken

Lyft blicken och berätta vart samhället är på väg. När du skriver för demokratin och för ett bättre samhälle ska du betona målet med ditt förslag. Hur vill du att världen ska fungera som en följd av det du föreslår.

 • då förstår människor din idé och vad den syftar till
 • du ger läsaren en målbild som går att tänka kring
 • kontrasterar mot det du kritiserar

Alternativet är att du kritiserar och reagerar på allt dåligt.

Vi vill inte ha vinster i välfärden

och då vet inte folk vad du vill, bara vad du inte vill.