Kategoriarkiv: Beskrivning

Rätt data vid rätt tidpunkt på rätt sätt

Folkhälsomyndigheten har tagit fram den bästa informationstjänst från en myndighet som jag kan minnas. Tjänsten presenterar relevant information om Coronavirusets spridning och effekter, vid rätt tidpunkt på rätt sätt.

Tjänsten är exemplarisk i sitt fokus och inriktning. Det ovanliga, för en informationstjänst från en myndighet som riktar sig till allmänheten, är hur väl den är utformad:

  • en översikt (lämpligt för denna situation)
  • av bästa tillgängliga data (framtaget av de kunnigaste på området)
  • med angivna källor (något dolt i en flik men iaf),
  • som medborgare kan följa (inte bara experter)
  • kontinuerligt (eftersom ämnet utvecklas kontinuerligt),
  • från olika perspektiv (var och en kan välja vilket perspektiv som är relevant för tillfället)

Varför är detta viktigt?

Informationstjänsten är viktig eftersom Coronavirusets slut börjar med medborgarnas tillit till vårdsystemet. Tillit uppstår när människor nås av rätt information vid rätt tidpunkt på rätt sätt. Medborgarna behöver en egen kanal direkt från experterna.

En komplicerande faktor är att människors krav på information är oändligt mycket högre idag än för tio eller tjugo år sedan. Sverige 2020 är huvudsakligen ett nätverkssamhälle, inte längre ett industrisamhälle.

I nätverkssamhället litar inte människor på auktoriteter bara för att någon säger att de är en auktoritet, människor vill själva komma fram till att de kan lita på auktoriteten. Därför behöver medborgare mycket mer information än tidigare och som en följd av den ökade mängden, mycket bättre filtrerad och presenterad.

Jag vill gå så långt som att beskriva det här som den nya välfärden. Människor skräms av det vi inte begriper och att bekämpa rädsla är en av välfärdens viktigaste uppgifter. Välfärden stärker och skyddar medborgare bättre som förstår den.
Inga demokratiska institutioner kan hålla information för sig själva längre utan måste använda mer resurser till sin kommunikation och utveckla sina kommunikationsförmågor.

Om till exempel Migrationsverket hade gjort något liknande 2015 hade svenska folket haft en annan bild av det som skedde och en helt annan attityd till det. Migrationsinfo.se är ett annat exempel på något som Migrationsverket borde ha gjort/göra.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en informationstjänst om Coronavirusets spridning och effekter. Myndigheter och politiker borde lära av detta och utforma mycket mer ambitiösa strategier och mål för sitt kommunikationsarbete gentemot allmänheten.

Nationaldagsfirande i Bagis och Kärrtorp

Idag, på Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag, flaggade vi för F!

vilket var dagens jämställdhetsinsats. Vi besökte även Kärrtorpsdagens loppis och fyndade en bok av Kerstin Thorvall samt flätning av ett riktigt flätningsproffs 🙂

Jag noterade även att många sa och skrev ”Glad nationaldag” vilket jag inte hört tidigare.

Kan en kvinna gå fram till altaret och överlämna mannen till en annan kvinna

Vad är normalt? Detta att vi växer upp med idén om giftermål på det sätt Moa beskriver är ett praktexempel på hur framing fungerar.

Hur en idé är utformad avgör vad som känns normalt. Idén om vigsel inbegriper roller, rum och beteenden. När vi sett vigslar tusen gånger på TV, och i 999 fall leder en man en kvinna till altaret och lämnar över henne till en annan man, ja då är vi tämligen övertygade om att det är så en vigsel ska vara. Om någon ifrågasätter detta, till exempel genom att föreslå att en kvinna ska överlämna mannen, då rycker vi till och undrar vad det skulle vara bra för.

 

Internetfrihet

Internetfrihet är människors rätt till information och de resurser vi behöver för att vår demokrati ska leva och utvecklas.

Internet är en allmännytta som tillhör folket. Ursprungstanken var att hjälpa människor kommunicera via robusta och okänsliga digitala nätverk. Nätet utvecklades av amerikanska myndigheter på 60- och 70-talen och drivs av offentlig infrastruktur.

Varför är det här viktigt

Hela den svenska ekonomin bygger på kommunikation via internet. Mer och mer av handeln sker över nätet. Det innebär att fler företag bygger sin verksamhet på en offentlig resurs, en allmännytta. Internet är infrastruktur – som vägar, broar, hamnar och telekommunikationssystem – som vi alla betalar för och som möjliggör kommersiell vinst. Det allmänna är en förutsättning för det kommersiella.

Internet är en öppen, neutral och rättvis resurs som hjälper alla medborgare. Internetfrihet innebär att människor kan kommunicera fritt och utöva sin rätt till information.

Lite om hur jag uppfattar Feministiskt initiativ

Feministiskt initiativ gör iaktaggelsen att kön styr utformningen av vårt samhälle, och har styrt väldigt länge. Problemet är alltså att kön styr samhället nu men inte på ett jämställt sätt utan på sätt som ger några människor fördelar och andra människor nackdelar. Partiet arbetar för att alla ska ha samma möjligheter och att kön inte längre ska vara en faktor som avgör hur ditt liv kommer se ut.

Jag har gjort en sajt som visar SCBs statistik om jämställdhet och du kan i statistiken tydligt se, på område efter område, hur vi som samhälle behandlar människor olika. Utifrån det konstaterandet kan vi fråga oss vilka åtgärder som borde prioriteras och F! svarar på detta mycket sakligt. Två exempel

”En politik som bygger på att hälften av befolkningen (män)  är ett ”problem” är extremt i mina ögon.”

Det är självklart inte männen som är problemet, det är beteenden som är problematiska och beteenden som beror på strukturer. Feministiskt initiativ kan till exempel säga så här: ”att fokus riktas mot kopplingen mellan maskulinitet och våld” vilket innebär att ett beteende ”maskulinitet” är kopplat till ett annat beteende ”våld”. Kopplingen är inte män+våld, det är det maskulina beteendet som är kopplat till våld.

Feministiskt initiativ kan tala om ”mannen som norm” vilket inte handlar om män utan om ett synsätt där mannen är den självklara utgångspunkten. De kan tala om normkritik, att synliggöra, kritisera och förändra sånt som ojämlika maktförhållanden.

Här kan du läsa mer-> Feministiskt initiativ är sakliga i sin argumentation.

”Fråga tillbaka. Vad är det i F!s realpolitik som är sådär kalasbra? Något vi kan samlas kring som inte traditionella partier har?”

Systemtänkandet. Feministiskt initiativ synliggör kopplingar mellan fenomen, till exempel våld mellan stater- våld i hemmet- folkhälsa- demokratins hälsa- kriminalitet. Partiets politik utgår ifrån idén att fenomen samverkar och att lösningar bör bygga på den insikten.

Motsatsen är SDs idé om att stänga gränsen vilket saknar all konsekvensanalys och beskriver något komplext som om det vore simpelt, som ett rör med vatten, antingen kommer mer vatten eller mindre.

Varför amerikanska högerextremister valde en inkompetent ledare

Läs hela tråden, den är full av insikter och kunskap om hur människor tänker och känner.

Stäng 1000 kolkraftverk

I helhetsplanen för att stoppa uppvärmningen av atmosfären är en av åtgärderna att stänga 1000 kolkraftverk. Vilka är det? Var ligger de? Hur mycket energi genererar de? Vi måste dela upp planen i delmål, i detta fall ett kolkraftverk i taget, så att vi till slut når en nivå som är konkret och görbar.

Det största befintliga kolkraftverket i världen finns i Taiwan, Taichung Power Plant, med en kapacitet på 5500 MW (bilden, ja det ser snällare ut än vad det är).

När vi vet vilket kolkraftverk som ska stängas blir det lättare att ta reda på var det behövs förnybar energi som kan ersätta kolen, vilka politiker som behöver påverkas och vilken lokalbefolkning som kan agera på plats.

Alternativ för hur vi stänger kolkraftverken

  • Köpa företaget och/eller kraftverket.
  • Politiskt beslut som förbjuder kolkraft. Vi kan hjälpa (och förhandla) genom att ordna förnybar energi som ersätter el och värme från kolkraftverket.

Lista över de största kolkraftverken i världen

Wikipedia listar de största kolkraftverken i världen, var de finns och hur mycket energi de genererar. När vi stängt dessa har vi kommit långt mot en frisk natur, ett fungerande kretslopp och en positiv framtid för samhället.