Samarbetskultur

om rörelser i vårt tänkande och i samhället

Samarbetskultur header image 4

Entries Tagged as 'Beskrivning'

Vad är framing?

april 30th, 2011 · 5 Comments · Beskrivning

Ramar är ett av hjärnans verktyg för att förstå världen. Allt tänkande sker i ramar. En ram knyter ihop personer, skeenden, miljöer och andra element till en meningsfull helhet. En vän kommenterade min vurm för George Lakoff och nämnde att Per Schlingmann har läst Lakoff. Jag skrev ett svar: Jo Schlingmann har läst Lakoff och […]

[Read more →]

Tags:········