Kärlekstörstande individer

”Genom att ge skolan de resurser den behöver, för att kompensera för en frånvarande pappa och kunna fungera som ett andra hem, kan vi systematisera vårt arbete mot hat och slipper lita till turen”

I Dagens Nyheter skriver idag Emerich Roth och Petter Jenner om nazismens och rasismens grund

”Vill vi motverka nazism, rasism och antisemitism, som i själva verket är varianter av hat, måste vi ha kunskaper om nazisten, rasisten eller antisemiten och vad som grundlagt hans hat. Jag säger hans hat, ty när det gäller människor som lever ut sitt hat på gator och torg under dessa rubriker, handlar det nästan uteslutande om pojkar och unga män.

Mina erfarenheter vad gäller hatets innersta mekanismer talar främst om två olika sorters hat; hatet som skapats på grund av kärlekslös uppväxt…”

Rasism och nazism motverkas bäst med kärlek. Grunden till det rasistiska hatet är avsaknad av en kärleksfull och närvarande pappa. Skolan kan förebygga detta hat genom att förse alla unga män med tillförlitliga och medkännande män.

”Det handlar om att visa att man tycker om barnet för barnets egen skull, och vara där för barnet, så att det känner tillit.”

 

Varför märks nazister mer i samhällsdebatten nu än för tio år sedan?

Högerextremister hörs och syns mer i den svenska samhällsdebatten än för tio år sedan. Men varför? Ja en enkel förklaring kan vara att de är mer aktiva nu än då:

Enligt Expo är en förklaring till deras ökade aktivitet att de rekryterat fler. En oroväckande utveckling men som också ger en fingervisning om hur trenden kan vändas.

Ökad aktivitet => fler aktiva => mer uppmärksamhet

Svenska progressiva är alldeles för passiva i arbetet för det vi tror på. Vi reagerar istället på all skit och använder vår energi till motstånd. Motstånd är bra men det måste kombineras med att vi arbetar för något. Vi måste formulera vad vi vill och börja forma det samhälle som vi vill leva i.

Vi bryr oss om varandra är en bloggrörelse, en folkrörelse på webben, där vi samverkar för att styra samhällsdebatten till frågor om klimat, jämställdhet, demokrati och annat som ligger progressiva varmt om hjärtat. Din röst behövs, dina idéer, upplevelser och funderingar. Kom till vibryrossomvarandra.se och börja berätta vad du brinner för.

Ser du den brittiska elefanten i rummet?

Labours problem med anti-semitism är en droppe i havet jämfört med Tories syn på människor.  Andreas Gustavsson jämför Labour och Tories i relation till anti-semitism och drar slutsatsen att båda har problem men att bara Labour erkänt sina problem offentligt.
I likhet med många andra progressiva debattörer utgår hans resonemang från tanken att båda partierna har samma målsättning med sina förslag, att behandla människor lika. Så är inte fallet.
I strikt moral (som Tories lever efter) är det naturligt med hierarkier. Vissa grupper klarar sig bättre och hamnar högt upp i hierarkierna. De som inte tar sig upp i hierarkierna har inte gjort det de borde, de har inte disciplinerat sig tillräckligt. Inbyggt i detta synsätt finns en rangordning av människor, vita över svarta, män över kvinnor, rika över fattiga, vuxna över barn och såklart kristna över judar. Synsättet följer en logik och när den ställs på sin spets blir resultatet sånt som anti-semitism, det är en logisk och naturlig följd.
I motsats till detta synsätt finns det demokratiska synsättet. Alla människor är lika, vi bryr oss om varandra, vi hjälper och ställer upp för varandra och alla ska behandlas lika. Med detta synsätt är anti-semitism ett problem och ett hot, det gör skillnad på människor och innebär att en grupp människor får det sämre än andra.
När Labour rannsakar sin verksamhet och söker efter anti-semitiskt beteende bland medlemmarna så gör de det för att de inte tror på att göra skillnad på människor. Tories däremot, kommer aldrig kunna göra en liknande insats därför att de tror på samma moral som den som är anti-semit. Obs! det innnebär alltså inte att Tories är anti-semiter men att de faktiskt delar samma moraliska synsätt som anti-semiter.
Att brittisk media och allmänhet fortfarande fokuserar på Labours problem med anti-semitism är ett bra exempel på när människor inte ser elefanten i rummet.

Vi bryr oss om varandra? Betyder det att vi även bryr oss om Sverigedemokrater?

2013 gick några vänner på en demonstration mot rasism i Kärrtorp. De hade med sig barn i barnvagnar och beskrev det i efterhand som en ganska lugn tillställning. Det vill säga, lugn fram tills att en grupp nazister attackerade demonstrationen. Ett tjugotal svartklädda män med dolda ansikten sprang emot barn och föräldrar men hindrades av ett par poliser och en grupp anti-rasister. Barnfamiljer tog sig därifrån så fort de kunde och försökte förklara vad som hade hänt för sina förvånade och skrämda barn. Situationen måste ha känts surrealistisk.

Reaktionerna på händelsen blev oerhört starka och svenskarna stod enade mot nazisternas attack. En vecka senare arrangerades en demonstration i Kärrtorp för att visa stöd för de attackerade och för att skicka en tydlig signal till omvärlden, att alla människor är välkomna i Kärrtorp, oavsett härkomst. Denna demonstration, den största antirasistiska demonstrationen i Sverige någonsin, var en märklig upplevelse, inte bara på grund av arrangemangets storlek.

Jag minns att ordföranden för Liberala ungdomsförbundet blev utbuad när han klev upp på scenen. Han uttryckte sitt stöd för de drabbade och upprepade det som många tog upp den dagen, att inte göra skillnad på människor och att alltid stå upp för demokratin och för människors rätt att uttrycka sina åsikter. Burop hördes även när han klev ner från scenen. Som tur var rapporterade inte TV detta utan framställde dagen som en kärlekens dag. Jag gick förbryllad hem och funderade över publikens beteende. Uppenbarligen sympatiserade många i publiken med den politiska vänstern och såg borgerliga partier som djävulens hantlangare. Men att bua ut någon som uttryckte sitt stöd på en dag som handlade om alla människors lika värde? Där och då upptäckte jag en orsak till att vi som kallar oss progressiva inte når politisk framgång.

När vi kallar folk rasister lever vi inte som vi lär. Vi hävdar att vi bryr oss om varandra och är solidariska med varandra. Samtidigt kritiserar vi människor istället för deras åsikter. Vi grupperar och kallar dem rasister som om deras åsikter vore inbyggda i deras kroppar, som att deras biologi skiljer sig från vår på något grundläggande sätt. Det håller inte.

Hur ska vi då förhålla oss till alla dessa människor? Det handlar om flera hundratusen svenskar som råkar tycka annorlunda än oss. Kan vi verkligen bry oss om dem trots att de vill stänga gränser och skicka folk ut ur landet?

Ja det kan vi. Vi bryr oss om alla människor, även de som sympatiserar med Sverigedemokraterna! Vi skulle kunna hata, håna, förlöjliga och se ner på dem. Men vi kan inte göra skillnad på människa och människa och på samma gång hävda att vi bryr oss om varandra. Vi kan vara kritiska mot en åsikt eller ett beteende men inte mot en människa. När vi är kritiska mot människor så gör vi samma fel som den som uttrycker rasistiska åsikter, vi gör skillnad baserat på människors biologi.

Jag kan se världen genom Jimmie Åkessons ögon och känna hans känslor. Han och jag är människor. Vi kan  båda föreställa oss hur en annan människa tänker, det är en egenskap som i princip alla människor har. Vi kan båda se en film och gråta när en karaktär dör eller glädjas när huvudpersonen till slut får kontakt med sina föräldrar. Vi är empatiska varelser som varseblir världen både med vår egen kropp men även med andra människors kroppar och upplevelser.

Att förkasta människor med andra åsikter än våra är att förkasta oss själva. Att se ner på en människa för något den säger är förneka personens mänsklighet.

Däremot kan och bör vi kritisera rasistiska åsikter med full kraft. Våldsamma handlingar måste hindras och fördömas. Att göra skillnad på människa och människa är en åsikt som inte kan förenas med idén om ett demokratiskt samhälle. Namnet Sverigedemokraterna är motsägelsefullt eftersom partiet gör skillnad på folk och folk.

Vi bryr oss om alla de som sympatiserar med Sverigedemokraterna eftersom vi bryr oss om varandra.

Människor är målinriktade och vill snabbt få ett svar

Människor skummar igenom information på webben, vi läser inte från början till slut som en bok.

Detta är nyckeln till att förstå människors beteende när vi ögnar igenom Facebook , Googlar efter något, kollar en video på YouTube eller Snap.

Vi är målinriktade och vill snabbt få ut något, ett svar, ett tips eller något annat som hjälper oss komma vidare.

Stöd skummande och målsökning genom att använda

Om du märker att du försöker säga flera saker i en video eller ett inlägg… dela upp i mindre delar och länka dem till varandra.

Att vinna en politisk kampanj mot strikt högerpolitik

Bilden får återanvändas på villkoret att du hänvisar till originalet.

”Hur vinner vi ett val mot en stark och skicklig men autokratisk ledare som förstår hur människor tänker?”

Budskap

Människor bryr sig om varandra och tar ansvar för varandra! Det är budskapet.

Aktivera ert synsätt

  • Utgå alltid ifrån det demokratiska synsättet
  • Betona demokratisk moral och koppla den till era sakfrågor
  • Upprepa det demokratiska synsättet och demokratisk moral så mycket som möjligt
  • Bygg en rörelse som upprepar synsättet och moralen

Ett demokratiskt synsätt

Det demokratiska synsättet handlar om att människor bryr sig om varandra. Vi känner varandras känslor och tänker varandras tankar. Vi upplever världen genom varandra.
Vi tar ansvar för varandra, vi agerar utifrån empati och solidaritet och ställer upp för varandra.

Lyft exempel på hur människor bryr sig om varandra.

  • Prata om föräldraledighet och visa bilder på pappor och mammor som tar hand om sina barn.
  • Delta i kooperativ trädgårdsodling, ta hand om växterna och samarbeta för att få trädgården att växa.
  • Samla medborgare till medborgarmöten för att samtala, fråga och svara varandra och få folk att engagera sig och bidra till ett mer empatiskt samhälle.

Ta foton av människor som tar hand om varandra, som bryr sig om varandra och dela fotona med varandra.
Dela framgångsberättelser, exempel på när ni lyckas, som stärker och bidrar till momentum.
Be folk dela med sig av sina upplevelser, i text, bild eller video. Sprid dessa upplevelser till varandra.

Undvik

Undvik att upprepa motståndarens idéer och synsätt. Undvik att nämna något som de tar upp. Glöm dem och ägna er istället åt ert eget synsätt och frågor.

Alltså…

När människor bryr sig om varandra så vinner vi!