Grönt: Visa vad Miljöpartiet står för

Idag skriver jag i medlemstidningen Grönt:

Miljöpartiet måste bli bättre på att visa vad vi står för. Vi kan förtydliga vad vi står för och vad vi vill genom att koppla värderingar till sakfrågor. Värderingar blir lätt luddiga när de står för sig själva och sakfrågor säger lite om politikens riktning när de inte placeras i ett större sammanhang. Men tillsammans ger värderingar och sakfrågor en tydlig bild av vad vi vill med den gröna politiken. Här följer ett par exempel.

Ansvar för varandra. Vi stoppar kärnkraften för att inte behöva gräva ner ännu mer gift i jorden. Det handlar om att lösa problemen som vi orsakar, att inte sopa problemen under mattan så att någon annan drabbas av dem. Av samma anledning exporterar vi inte vapen till diktaturer som Saudiarabien. Vapenexport kan ge oss bättre ekonomi eller fler arbetstillfällen men oavsett förtjänsten skadar vi inte andra människor, vi bryr oss om och tar ansvar för varandra. I flyktingmottagandet är det vårt långsiktiga mål att alla asylsökande ska få komma till Sverige och att vi har förmåga att hjälpa de som behöver vår hjälp, att vi tar ansvar både för oss själva och för varandra.

Självbestämmande. Att varje människa ska vara fri att bestämma över sitt liv. Vi ser denna värdering i tågen som ökar människors frihet att röra sig, tåg ger människor ökad kontroll över sina liv. Samma sak med att kunna röra sig fritt över nationsgränser, det ökar människors möjlighet och förmåga att bestämma över sina liv. Självbestämmande är också kopplat till människors deltagande i politiken. Genom att delta i samhällsarbetet fattar vi beslut om våra egna liv, vi bestämmer över oss själva. Motsatsen är toppstyre, där några få bestämmer över andra, där medborgare inte själva skapar sitt samhälle. Här är kontrasten mellan Miljöpartiet och Sverigedemokraterna som tydligast.Självbestämmande handlar även om utbildning. För att kunna bestämma över sig själv krävs kunskap och bildning. Skolan är alltså avgörande för människors frihet att bestämma över sina liv.

Avslutningsvis ett par ord om den gröna synen på demokrati. Demokrati bygger på empati, att vi tar hand om varandra och tar ansvar inte bara för oss själva utan för våra familjer, för samhället och för vårt land. Statens roll är att tillämpa detta på två sätt, genom att skydda och stärka. Vi stärker varandra genom att skapa och underhålla vägar och broar, offentliga byggnader och parker, ett utbildningssystem, ett starkt ekonomiskt system, ett effektivt rättsväsende, dammar, avlopp och ett elnät, väderbevakning, ren luft och rent vatten, med mera.

Varför finns Miljöpartiet?

Miljöpartiets uppgift är att sänka trösklarna för människors deltagande, att fungera som ett verktyg för medborgarnas demokrati, inte som en megafon för de som redan har makt.

Vi lever i en rörlig värld där gränser suddas ut. Jämställdheten ökar och vi har större frihet att disponera vår tid.

Kultur och teknologi utvecklar vår identitet och vi möter dagligen vänner via sociala medier. Människor deltar aktivt i utformningen av ny infrastruktur, av nya tjänster och ett nytt arbetsliv. Friheten att bestämma över sitt eget liv, att samarbeta och kommunicera öppet värderas mycket högre än traditionella idéer om hierarki och kontroll.

En rörlig verklighet kräver snabbare beslutsfattande och lösningar som kan anpassas till ändrade förhållanden. Till exempel kan det som skyddar miljön i en storstad vara skadligt på landsbygden och ibland tar våra digitala liv skada av det som skyddar våra fysiska gränser.

Regler på arbetsplatsen är väsensskilda från de vi lever med som förälder eller som aktivist.

Så ser verkligheten ut som politiken har att hantera, utgångspunkten för vårt arbete.

Trots den uppenbara samhällsförändringen, från industrier till nätverkssamhälle, agerar alla riksdagspartier som om vi lever på 1950-talet. Problem ska lösas med ökad centralisering, med rejäla fabriker och storsatsningar på asfalt, köpcentrum och turism. Strålkastarljuset ska riktas mot ministrar och partiledning.

Till och med Miljöpartiet, den gröna rörelsens representanter, går i dessa konservativa fotspår. Vi pratar om regeringsinnehav och ansvar samtidigt som vi gör avkall på våra solidariteter, vilket skulle vara acceptabelt om vi samtidigt drev på opinionen för det vi tror på. Om vi också visade hur lokalsamhällen kan samverka med hjälp av modern teknologi och stärka människors möjligheter att leva tillsammans med naturen och med varandra.

Vi skulle kunna uppmärksamma all aktivitet som sker i vårt avlånga land, alla människor som ställer upp för att ta emot flyktingar, som går på föreningsmöten och som deltar i medborgardialoger för att skapa ett bättre samhälle.

Jag vet att vi kan bättre och jag tror att lösningen är att fler människor deltar i samhällsarbetet. Miljöpartiets uppgift är att sänka trösklarna för människors deltagande, att fungera som ett verktyg för medborgarnas demokrati, inte som en megafon för de som redan har makt.

På Dialogkonferensen kunde vi se engagemang, kunskap och potential sammanvävda och konturerna av Miljöpartiet som rörelse, där varje medlem bidrar, där vi återvinner varandras arbete och bygger en gemensam helhet.

Den gröna rörelsen är nyckeln till vår framgång. Vi är många och vi finns över hela landet vilket kan ge lokalavdelningar och regioner frihet och kapacitet att driva sin politik framåt samtidigt som det gör partiet snabbt och flexibelt.

Tillsammans kan vi arbeta för ett bättre samhälle, en samhällsgemenskap där vi bryr oss om och tar ansvar, både för oss själva och för varandra.

Publicerat i Norran

Bitcoin omvandlar bankernas kunder till konkurrenter

Ojoj, bankerna är verkligen otroligt naiva och okunniga om Bitcoin.

”De nya tjänsterna tror hon kommer att handla om det som digitaliseringen inte kan göra, det vill säga fysisk kontakt mellan bank och kund.”

Ungefär som att kommentera Googles framväxt med

”de nya söktjänsterna kommer handla om det som digitaliseringen inte kan göra, fysisk kontakt mellan den som skriver och den som läser”

Banktjänster för internationella betalningar kommer mer likna Skype än något vi sett i banksammanhang tidigare. Kunderna älskar redan att betalningar sker direkt, som att skicka meddelanden, och att den vanliga internetbanken ersätts med en användarvänlig mobilapp. Flertalet är hjärtligt trötta på vanliga banker. Att den fysiska kontakten skulle bli viktigare är önsketänkande, möjligen om 20 år när alla dagens banker konkurrerats ut och ersatts av tio miljoner onlinetjänster.

Håll i er nu, så här beskriver svenska banktjänstemän marknaden för internationella betalningar som alltså redan finns och som exploderat i omfattning de senaste två åren:

”Det kommer dock att dröja åratal innan den vanliga bankkunden märker av tekniken. Ett 40-tal stora banker arbetar sedan något år tillbaka gemensamt på att se hur tekniken kan användas. SEB och Nordea tillhör dem. Nicolas Moch, ansvarig för informationsstrategi på SEB, säger att än så länge så testas systemet enbart genom fejkade internationella transaktioner mellan bankerna.
– Men vi är fortfarande långt ifrån att våra kunder ska kunna använda tekniken för alla sina internationella betalningar, säger han.
Ett problem för bankerna är att de partners de eventuellt ska samarbeta med när det gäller blockkedjor måste uppfylla stränga krav. Det måste finnas en struktur där lagar och regler gäller även för aktörerna i en blockkedja och som bankerna kan lita på.”

Problemet, ur ett bankperspektiv, är att dina kunder numera även är dina konkurrenter. Med ett Bitcoinkonto kan du låna ut pengar lika enkelt som att skicka ett meddelande. De tjänster som hittills krävt en institution kommer i allt högre utsträckning vara funktioner i webbtjänster och mobilappar. Vid en husförsäljning kan  köpare, säljare och mäklare starta ett gruppsamtal för transaktionerna och sköta betalningen själva. Om det behövs ett brygglån vid försäljningen kan en app låna pengar från ett par tusen användare som var och en lånar ut bitcoin motsvarande en tia eller en femtiolapp.

Dagens banker är förbrukade, slut, finito, adios amigos!

Dagens Nyheter: Bankerna står inför en digital revolution

Så ska Donald Trump vinna presidentvalet i USA

grassroots-podium

Till alla polinerds därute i stugorna – så här ser Trumps strategi ut för att vinna mot Hillary Clinton i det amerikanska presidentvalet.

Donald Trump kommer att framställa Hillary som etablissemangets kandidat och sig själv som anti-etablissemang. Att Trump står utanför etablissemanget är välkänt sedan tidigare och den viktigaste kompenenten i hans politiska image.

I sitt segertal på Super Tuesday upprepade både Donald Trump och Chris Christie ett nytt budskap, att kampanjen är en gräsrotsrörelse. Texten på podiet uppmanade gräsrötterna att bidra till kampanjen via sms. Men han gör det inte för att få in pengar till kampanjkassan, han finansierar ju sin egen kampanj.

Nej, nu handlar allt Trump gör om att signalera att han slår underifrån, att han är en man av folket som arbetar för hela amerikanska folket, för Main Street, inte Wall Street. Trump finansierar sin egen kampanj men kommer använda små bidrag från gräsrötter för att befästa, ja till och med förstärka bilden av sitt oberoende. Med tanke på att han mer än någon symboliserar kapitalism är detta en snygg manöver.

Trump kommer att låna kritiken mot Hillary som Bernie Sanders trummat in de senaste månaderna, att Wall Street har köpt henne. Det politiska budskapet som gräsrotsdonationerna skickar, om kandidatens oberoende, är även det något som Trump lånar från Bernie Sanders! Varför börja om från scratch när det redan finns en inarbetad kritik att bygga på?

Att det här fungerar beror på att kritiken mot Hillary kontrasterar mot och framhäver Trumps påstådda styrka, att han tänker och agerar självständigt.

Budskapet om oberoende och självständighet handlar samtidigt om USA. Trump symboliserar det han vill skapa och som han konstant upprepar:

Make America Great Again

Amerikanerna är ett självständigt folk och genom att göra USA mer ekonomiskt framgångsrikt ska Trump befria det amerikanska folket från beroendet av mexikanska immigranter och olja från muslimerna i Mellanöstern.


För tillfället är jag ganska tveksam till Hillarys chanser men det är många månader kvar till valet och hon är en fantastisk politiker så jag ser fram emot ett spännande valår.

Om du höll i trådarna, hur skulle du lägga upp strategin för Hillary?

Relaterat
George Lakoff: Why Trump?

Hej vänner, jag kandiderar till partisekreterare för Miljöpartiet!

Vi lever i en rörlig värld där gränser suddas ut och där gemenskap har fått en ny innebörd. Vi ser konturerna av ett nytt samhälle. Människor som deltar aktivt i utformningen av ny infrastruktur, av nya tjänster och ett nytt arbetsliv.  Via sociala medier möter vi dagligen vänner från andra länder. Kol, olja och uran ersätts av rörlig förnybar energi. Jämställdheten ökar och könsgränser får minskad betydelse. Värderingar som friheten att bestämma över sitt eget liv, öppenhet och samarbete får ökad betydelse.

Sverige 2016 har lika lite gemensamt med industrisamhället som folkhemmet hade med sin föregångare.

Samtidigt har vi svårt att få samarbeten att fungera och människors självbestämmande begränsas allt oftare med hänvisning till en vagt definierad säkerhet. Och när vi inte klarar av att samarbeta överlåter vi makten över våra liv till någon annan. Det blir svårare att agera ansvarsfullt och vi låter denna utveckling fortsätta trots magkänslan som säger nej.
Och trots att snabbhet och flexiblilitet har mycket större betydelse i nätverkssamhället försöker partierna hantera dagens utmaningar med rå styrka.

Jag tror att lösningen är att vi är fler som deltar i samhällsarbetet. Jag tror att du kan bidra med något! Du har förmågor som vi andra kan bygga vidare på och det är så vi får demokratin att fungera, genom att samarbeta och ta många små steg tillsammans. Vi kan sänka trösklarna för deltagande, testa nya lösningar och omforma samhället så att det rör sig framåt istället för att vänta på att någon annan ska lösa problemen.

Så min ambition är att få dig som läser det här att ägna lite mer av din tid åt vår gemensamma framtid. Givetvis är du välkommen i den gröna rörelsen och jag ska göra vad jag kan för att sänka trösklarna dit. Men viktigare är att du utgår ifrån dina passioner och gör något där dina bästa sidor kommer till sin rätt. För inget rör sig så snabbt som människor med ett engagemang, människor som drivs av inre motivation, av empati för andra och en känsla av ansvar.

Sverige rör sig framåt

Människor samlar kläder till flyktingar, möter nyanlända och ställer upp för varandra. I hela landet går fler till jobbet, i förskolan får barn närmare kontakt med pedagogerna och rekordmånga bostäder byggs. Efter mer än 10 stela år rör vi på oss igen.

Människor samlar kläder till flyktingar, möter nyanlända och ställer upp för varandra. I hela landet går fler till jobbet, i förskolan får barn närmare kontakt med pedagogerna och rekordmånga bostäder byggs. Efter mer än 10 stela år rör vi på oss igen.

https://storify.com/rikardlinde/sverige-ror-sig-framat-56cb7b3e763ae89e596465cc

Stockholmsrevisionism

Alltså Apples butik i Kungsan. Arkitektskisserna har i vanlig ordning bytt Stockholmsvädret mot sommar på Maldiverna. Stockholm har övervägande mulet väder och träd utan blommor. Här följer en påminnelse om Kungsträdgården IRL. Längst ner en länk till Kungsan enligt Church of Apple.

Alltså Apples butik i Kungsan. Arkitektskisserna har i vanlig ordning bytt Stockholmsvädret mot sommar på Maldiverna. Stockholm har övervägande mulet väder och träd utan blommor. Här följer en påminnelse om Kungsträdgården IRL. Längst ner en länk till Kungsan enligt Church of Apple.

https://storify.com/rikardlinde/stockholmsrevisionism

Kungälv – Bred politisk enighet kring flyktingarbetet

För att klara det ökade antalet flyktingar i Kungälv behövs ett nytt sätt att arbeta. Därför har förvaltningen tagit fram en ny strategi. Strategin lyftes upp i KS och en enad politik ställer sig bakom den.

Mer information på kungalv.se