1. Förändring i spelet
  2. Förändring av spelets regler
  3. Förändring av hur spelets regler förändras