Nu

13 januari 2018

Skriver korta program som skapar bilder. Mediterar. Gör brorsans bok Reklamsamhället färdig för tryck. Skriver en guide om framing. Växer med barnen.

Now

January 13, 2018

Writing short scripts that generate graphics. Meditate. Printing my brother’s book Reklamsamhället (roughly The Advertising Society). Writing a guide to framing. Growing with my kids.