E-post rikard at gmail.com

Twitter @rikardlinde

Instagram @rikardlinde

onename rikard

Bor i Bagarmossens finaste mediaträsk.

Har konverterat På tal om kvinnor och män till webbformat, adressen är http://jamstalld.se. Nu senast har jag kodat två Best of: Reddit och Hacker News.

och så här ser jag ut