Fredsarbete

Vad är egentligen skillnaden mellan den diplomati som media ofta rapporterar om och verkligt fredsarbete? Birger Schlaug skriver idag om fredsarbete och ger en inblick.

På många sätt lever vi i en ond tid, där begreppet ”gemensam säkerhet” omtolkats från att ha varit en fråga om att söka dialog och gemensam säkerhet med de som kan uppfattas som fiender till att istället söka säkerhet genom att närma sig ”sina vänner”. Effekten är given: det blir mer tal om krig än om fred, fler strategier för upprustning än för nedrustning, mer konfliktbyggande än konfliktlösande.

Alltså, fredsarbete präglas av

  • Sök dialog (med de som kan uppfattas som fiender)
  • Sök gemensam säkerhet (med de som kan uppfattas som fiender)
  • Strategier för nedrustning
  • Fokus på konfliktlösning

Precis som med all politik är det viktigt att ha klart för sig vart en strävar, att formulera klara mål eller klara processer. Vill vi ha fred krävs genomtänkt arbete och rätt målsättningar.

Varje jag blir en del av ett vi

När en människa får chansen att berätta om sina tankar, känslor och upplevelser så blir hen en del av ett vi.

Den gemensamma världen är ett myller av jag, av individers berättelser som visar hur världen ser ut, hur det står till med människor och samhälle.

Folkhemmet, välfärdssamhället, civilisationen är strukturen som vi varseblir när varje människas berättelse materialiseras.

Dagens ETC: Är fem snuvor fler än fyra cancertumörer?

Skriver idag ett debattinlägg om problemet med vårdköer.

Idén om vårdkö ignorerar det faktum att läkare gör bedömningar och ställer diagnoser, att de kan mer om vård än du och jag. Vi fattar hur kön till korvkiosken funkar men har ingen aning om vad neuroendokrinologi är för något. Idén om vårdköer placerar alla patienter i en lång linjär kö oavsett vad de har för sjukdom eller behov. Döende cancerpatienter bredvid förkylda och inbillade sjuka. Lika för alla.

En bättre lösning

Jag gillar att Ola är så rak och tydlig med sitt motstånd mot främlingsfientlighet och rasism, och motstånd är bra och viktigt. Men jag tror vi kommer längre när vi riktar vår uppmärksamhet mot vad vi vill i motsats till vad vi inte vill. Så när mina barn frågar vad jag gjorde när ett främlingsfientligt parti med rötter i nazismen stöddes av mer än var femte väljare, då vill jag kunna säga att jag var med och skapade en bättre lösning, ett bättre samhälle.

Nationaldagsfirande i Bagis och Kärrtorp

Idag, på Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag, flaggade vi för F!

vilket var dagens jämställdhetsinsats. Vi besökte även Kärrtorpsdagens loppis och fyndade en bok av Kerstin Thorvall samt flätning av ett riktigt flätningsproffs 🙂

Jag noterade även att många sa och skrev ”Glad nationaldag” vilket jag inte hört tidigare.