Vecka 34

Karolinska går vidare med varslen – trots corona

– Jag anar att vi har medlemmar som kommer att säga upp sig eller gå in i väggen nu. Då kommer vi ju ha en mycket sämre beredskap att möta en andra coronavåg. Varslet kommer som ett otacksamt slag i ansiktet, säger Lenngren.

Design as Participation

But a new generation of designers has emerged, concerned with designing strategies to subvert this “natural default-setting” in which each person understands themselves at the center of the world.

The New Solar Farm Is a Real Farm, Too

Varför förbjuder public service Tiktok men inte Facebook?

Debatten om Tiktok är bra, men den borde få oss att fundera mer på vad även andra stater gör med den data de redan nu samlar in via sociala medier.

Why Tokyo’s New Transparent Public Restrooms Are A Stroke Of Genius

“There are two concerns with public toilets, especially those located in parks,” explains The Nippon Foundation, the non-profit organization. “The first is whether it is clean inside, and the second is that no one is secretly waiting inside.”
The design relies on a new smartglass technology that turns the walls opaque when the door is locked. “At night, they light up the parks like a beautiful lantern,” according to The Nippon Foundation.

How to serve up a tasty ‘truth sandwich?’

  1. Start with the truth. The first frame gets the advantage.
  2. Indicate the lie. Avoid amplifying the specific language if possible.
  3. Return to the truth. Always repeat truths more than lies.

Vecka 33

What Democrats Can Learn from the Republicans about Political Power

Conservatives overcome the public’s tilt to the left by campaigning on a compelling, easy-to-understand mythos about American identity and its foundation in liberty, which (the right argues) is sacrificed by excessive government power. It’s a powerful creed that resonates deeply with American character, and it is reinforced by a network of conservative organizations grounded in institutions that govern people’s lives (churches, workplaces, recreational clubs, etc.).

Australia Fast-Tracks Plan to Send Solar Power to Singapore

Sun Cable says the project can supply a fifth of Singapore’s power needs, helping to reduce the city-state’s reliance on natural gas imports.

Tegnell-mejlen: Så fick flockimmuniteten fäste hos Folkhälsomyndigheten

Flockimmunitet. Hela världen förknippar Sverige med ordet, men ändå vill ingen säga att det varit vår strategi. Så hur har strategin formats hos de ledande tjänstemännen på Folkhälsomyndigheten? Genom tillgång till hundratals utbegärda mejl har jag kunnat kartlägga vad som byggt grunden för Sveriges covid-19-strategi.

Vecka 32

The UX of LEGO Interface Panels

Laws of UX

Laws of UX is a collection of the maxims and principles that designers can consider when building user interfaces.

Återupprätta det sociala kontraktet!

Hans tes är att statens inflytande måste öka kraftigt på ett antal områden, där 30 år av marknadstänkande ökat orättvisorna och vidgat klyftorna. Att inkomstskillnaderna ökat beror främst på att de välbeställda, utan att anstränga sig så mycket, berikat sig på allt högre kapitalinkomster. Därför måste de mer resursstarka grupperna ta en större del av bördan för att vi ska få mer jämlikhet, menar Molander.

Sverige har lägre brottslighet idag än för 25 år sen

Nu när covid-19-spridningen nästan är över så har media återgått till sina vanliga ämnen. Invandring och brottslighet. De två har inget samband, men i gammelmedias rasistiska och konservativa agenda tycks de ändå ha det på något sätt. Media fylls av artiklar om den hemska brottsligheten. Men faktum är att medias bild av en ständigt ökande och allt farligare brottslighet är grundläggande felaktig.

6 saker som retar, stör och irriterar mig i coronadebatten

”Det stör mig att mediernas roll under pandemin så pass sällan diskuteras kritiskt på djupet. Den mediala apparaten är helt enkelt sällsynt dåligt lämpad för att hantera skeenden som sträcker sig över många år och tempot i nyhetsförmedlingen har dessutom ökat snabbt bara de senaste tio åren.”

SD – ett auktoritärt populistiskt parti

Retoriken för tankarna till populismen, vilken präglas av tre kännetecken. Det första är att populister säger sig tala för ”folket”, där ”folket” inte är samma sak som medborgarna utan snarare en viss grupp som av populisterna anses vara det ”verkliga folket”. ”Folket” är en konstruktion, och detta konstruerade folk utgör ”vi:et” i de konflikter med olika ”dem” som är centrala i populistisk världsbild och retorik.

Vecka 31

Regeringen satsar miljoner på psykisk hälsa – socialminister Lena Hallengren

– Vi behöver främja psykisk hälsa och motverka självmord. De som mår dåligt måste få det stöd och den hjälp som de behöver, säger Lena Hallengren.

The Age of Mass Surveillance Will Not Last Forever – Edward Snowden

”The changing of an age takes more than lasers and traffic cones: it takes the hands that hold them. It takes you.”

Narrative Collapse

Narrative is an unavoidably temporal technology; the Database is indifferent to time. The experience of Database-time is of an undifferentiated blob. Having trouble with the flow of time? Maybe it’s not just the pandemic. Maybe its because we live in the Database and in the Database ordinary time is irrelevant.

The Threat of a Trump Dictatorship

I believe there is a clear and present danger of Trump attempting to become a dictator this fall. I am putting this at less than 10% probability but significantly above 0%. Enough so that I believe now is the time to push back hard against this possibility and not after it has happened.

Yes, Trump Can Sabotage Election Day

”In fact, the far more troubling scenario is one in which Trump perverts our democracy and ruins our 2020 general election by urging his supporters not to participate in it at all.”

Vecka 29

Any claim without a URl should be treated as suspicious

The whole investigation took me 5 minutes. A Web search, a few clicks, and some ctrl-f-ing. These are basic skills, and you should use those skills before you share something which sounds too good to be true. Treat any claim without a URl as suspicious.

How quitting social media changed my life

The U.S.-supported coup in Bolivia continues to produce repression and tyranny, while revealing how U.S. media propaganda works

The U.S.-supported military coup in Bolivia has largely disappeared from western news outlets ever since the November 2019 massacres of pro-democracy protesters by the right-wing faction that seized power. But for Bolivians, the repression and tyranny that replaced their stable and thriving democracy endures. And, predictably, the “interim president” installed after the coup, Jeanine Áñez, continues to rule the country 10 months later, despite no possibility of being democratically elected, while she and her party plot how to prevent an election which all polls show will result in victory for the socialist party of toppled President Evo Morales.

”We do not have a real democracy”

Ruth Ben-Ghiat: Volunteer to help register voters. Help people make sure they are on the eligible voter lists. If there is an overwhelming Biden victory on Election Day, it becomes much harder for Donald Trump to successfully find a way to stay in office.

”Löneskillnader finns – men inte inom låglönesektorn”

”om ett av huvudmålen är att migranterna skall bli produktiva medlemmar i arbetskraften har politiken varit lyckad. Sysselsättningen för de nya medborgarna startar visserligen svagt. Men över tiden hamnar den i närheten av genomsnittet för Europas medborgare. Med lönen som mått på duglighet är resultatet ännu starkare. Flykting­invandrare har lika hög eller högre lön än jämförbara infödda svenskar på nästan halva den svenska arbetsmarknaden.”

How to talk to a conspiracy theorist — and still be kind

State what’s true, debunk the conspiracy theory, and state what’s true again.

Vecka 28

Ökad nationell styrning av hälso- och sjukvården krävs

”Att administrera 21 olika vårdsystem är ett resursslöseri som skapar orättvisor mellan regionerna. Det krävs ett nationellt ansvar för centrala funktioner och gemensamma behov.”

Sverige har alltid gått sin egen väg

Ja, vi är konstiga, men vi är också övertygade om att bakom alla eventuella uppoffringar finns goda syften. Vi är vana vid att förhålla oss försiktigt, söka oss till neutral, vetenskaplig grund. Låta opolitiska myndigheter vägleda, snarare än politiska nycker styra.

Därför är New York Times artikel om Sverige fel

Ekonomi har aldrig påståtts vara vägledande för Sveriges val av strategi.

Politiken behöver ses genom en lins av vänlighet, empati och välbefinnande

Det är människors behov och vilja att förbättra egna och sina medmänniskors liv som drivit fram uppfinningar, verksamheter och regelverk som också lett till ekonomisk tillväxt. Vi har fått bättre bostäder, vi slipper hungra, vi har fått bekvämare liv därför att vi har strävat dithän. Och den strävan har också lett till ekonomisk tillväxt.

En omvänd Merkel storsatsar på EU

November och december ska EUs ”Gröna Giv” hamras på plats.
Vetenskapstränade Merkel tar konsekvenserna av klimatförändringarna på stort allvar. Inte minst, tyskt näringsliv har överösts med tyska statliga miljardsatsningar på vätgas, elbilar och CO2-befriat vilka ramas in allra bäst genom en förstärkning från övriga Europa.

The Future of Now

It’s damned hard to study ground-level formal causes such as digital tech, the Net and the Web. Because what they are technically is not what they do formally. They are rising tides that float all boats, in oblivity to the boats themselves.

Vecka 27

Yttrrandefrihet ur liberalt respektive ”schlaugistiskt” synsätt

”För mig gäller det att skilja på frihet för människor att yttra sig och frihet för t ex globala företag att köpa sig rätten att bedriva propaganda”

Asylpolitiken är ett humanismens haveri

”Planeten håller andan medan vi människor, vi som är en del av detta planetära system, verkar ha tappat gemensam riktning.”

What we in the media need to learn from the #BlackLivesMatter protests

Are we part of the community? Are we keeping the public informed? Do we hold those in power to account? What impact do we have on society?

Defining journalistic objectivity: Being biased towards the facts

”This is what being journalistically objective means. It doesn’t mean that we are neutral to every story. It means that we approach each story based on the facts rather than on whatever political sides or opinions people might have.”

Donald Trump Has A Secret Plan to Win (Seriously)

”A smear campaign to paint Biden as cognitively unfit aims to push those voters towards a third party candidate, or, more likely, to give up and sit out the election.”

Vecka 26

The dirty secret behind Ben Shapiro’s extraordinary success on Facebook

How did the pages like Mad World News and The New Resistance grow so big? They did it by exploiting racism, religious bigotry, and violence.  Here is how it works. Most of the content on the five pages in this network consists of links to MadWorldNews.com and TadHaps.com, two websites owned by the Pepples. These sites identify incendiary stories — that are frequently months or years old — that prey on prejudice and fear. The sites then rewrite the stories with no indication that the story is old. This generates a ”new” link that is able to thrive in Facebook’s algorithm. 

Argumentera för det du tror på, inte det du vill bli av med

I det demokratiska samhället är det avgörande att politiska partier presenterar och argumenterar för det de tror på, för det samhälle de försöker bygga. Ja det är väl självklart, vad är alternativet? Alternativet är det som de flesta politiska partier i Sverige ägnar sig åt, att kritisera det de inte vill ha.

Digital Hygiene 101: Take Control Over Your Feeds to Regain Mindfulness

All popular social media platforms feature some type of feed: Twitter, Instagram, Reddit, Facebook. Operators of these platforms benefit from increased engagement by their users, so they employ techniques designed to achieve that end. Unfortunately, they often do so at the expense of their users’ well-being. Below are 7 rules to help you retain control over your screen time, without having to leave social media for good, ordered from most important to least important.