Progressiv inramning

En annan skiss från förra våren. Progressiv inramning av svensk politik.