Samarbetskultur

om rörelser i vårt tänkande och i samhället

Samarbetskultur header image 4

Entries Tagged as 'individ'

Vård är en rättighet, både för människor och samhälle

juni 19th, 2012 · 1 Comment · Uncategorized

Alla medborgare har rätt till vård. Vård ger medborgare liv och frihet. Men syftet med vården är även att stärka och skydda samhället. När en människa skyddas av vården räddas liv vilket är vår gemensamma uppgift gentemot varandra. När en människa stärks av vården ökar friheten, man kan göra saker som är omöjliga som sjuk, […]

[Read more →]

Tags:······

Arbetslinjen

juni 5th, 2012 · No Comments · Uncategorized

Arbetslinjen handlar inte om ett visst antal arbeten. Det insåg jag idag när jag funderade över vad som är ramens huvudpoäng. Arbetslinjen kan metaforiskt ses som en tallinje där vi antingen har fler arbetande eller färre. Inbyggt, men dolt, i denna ram är ett synsätt, en logik: Antalet arbetande är det som är betydelsefullt. Samhället […]

[Read more →]

Tags:······

Människor är individer kopplade till varandra

maj 16th, 2012 · No Comments · Uncategorized

I ett tidigare inlägg, om public relations, ställer Gabriel några frågor och jag svarar så här: Finns det värden som verkligen är helt och hållet “intrinsic”, enligt definitionen där? Det gör det absolut. Denna värdegrund vilar på empati, att vi ser och känner tillvaron genom oss själva och andra. Via spegelneuroner upplever vi andras känslor […]

[Read more →]

Tags:·····