Samarbetskultur

om rörelser i vårt tänkande och i samhället

Samarbetskultur header image 4

Entries Tagged as 'öppen kommunikation'

Ett progressivt synsätt

juni 29th, 2012 · No Comments · Uncategorized

Sverige handlar om gemenskap och samhörighet. Vi är en empatisk och ansvarstagande familj där människor bryr sig om varandra, inte bara sig själva, och där vi tar ansvar genom att agera starkt och effektivt för varandra. Skydd, självförverkligande och rättvisa Att bry sig om någon innebär att du vill skydda personen från skada, du vill […]

[Read more →]

Tags:····················