Samarbetskultur

om rörelser i vårt tänkande och i samhället

Samarbetskultur header image 4

Entries Tagged as 'stärkande'

Mittens riket som inte finns

april 29th, 2012 · No Comments · Uncategorized

Det finns ingen politisk mitt, ingen center att gå mot. Det finns en mängd moraliska blandningar som utgörs av två moraliska synsätt som inte är förenliga på ett och samma område. En person kan dock använda olika moral på olika frågor och ämnen. Som jag exemplifierat tidigare – en person kan vara progressiv i synen […]

[Read more →]

Tags:·······

Naturen är vår moder

april 8th, 2012 · No Comments · Uncategorized

Progressiv moral ser på naturen bland annat som en moder, en helhet, ett gudomlig väsen, en levande organism, ett hem och ett skadat offer. Idag beskriver jag metaforen “naturen som en moder”. Naturen när och försörjer oss. Förhållandet mellan ett barn och en närande moder handlar om tillgivenhet och kärlek, ett förhållande med inneboende värde […]

[Read more →]

Tags:··········