Etikett: utanförskap

Konservativ inramning av svensk politik

En skiss från förra våren. Konservativ inramning av svensk politik.

Ett konservativt synsätt

Svenskarnas syn på människan och samhället har förändrats. Vi söker oftare än förut individuella lösningar på våra problem. Vi har lättare att förstå skattelättnader än skatteinvesteringar. Vi misstar…