Grafer som funkar på mobilen

Igår gjorde jag om Naturvårdsverkets visualisering av Sveriges koldioxidutsläpp. För att komma tillrätta med informationsöverflöd måste vi göra diagram som framhäver data och håller igen med allt annat. Ett problem med diagrammet är dock att det är nästan oläsbart på mobiler, se själv (ja använd din mobil):

Så idag tänkte jag försöka mobilanpassa diagrammet. I försök ett klämmer jag helt enkelt ihop mitt ursprungsdiagram och förstorar texten.

 

Det blir inte speciellt bra att bara klämma ihop även om det går att se data hyfsat. Rubrikerna gör jag större för att mobilskärmen är mindre. x- och y-axelns värden känns som att de tar onödigt stort utrymme. Hur kan vi ändra det här till något användbart på mobilen?

Vi får gå tillbaka till tabelldata. Vad är det vi försöker visualisera? Vad är viktigt för att visa just de här uppgifterna? Det handlar om klimatutsläpp, alltså utsläpp av koldioxid. Vi har en tabell med värden för ett antal områden från 1990 till 2016. Vi ser förändringar i enskilda branscher och vi jämför olika branscher över tid. Ganska mycket information alltså.

En metod för att göra det mer läsbart på mobil är att ta bort data, att till exempel bara presentera ett årtal eller en bransch. Men det vill vi helst slippa.

Jag är inte speciellt erfaren grafisk designer så det här blir ett första test. Jag vänder på den hopklämda grafen. Då gör det inte så mycket att jag klämmer ihop grafen. Även om förändringarna inte syns jättetydligt så är det lätt att läsa av trenderna.

Jag plockade bort årtal och utsläppstal i både x- och y-axel för att göra bilden mindre plottrig- framhäv data! Det svåra var att få in rubriker på ett sätt som är läsbart och som inte är i vägen för alla data. Färger är lite vanskligt men hjälper till att göra skillnad mellan branscherna. Rubrikerna är större och i fetstil och jag la dem helt enkelt ovanpå graferna. Okonventionellt men jag tycker det gör jobbet. Tror jag gör ett nytt försök i morgon. Om du har idéer eller förslag vore det kul att höra, skicka ett meddelande.

Naturvårdsverket måste bli bättre på att visualisera sina data

Överflöd av information och undermåliga verktyg att hantera informationen är ett av samhällets stora problem. Vi måste ändra beteende och hjälpa mottagaren ta till sig den information vi producerar. Det som förut betraktades som tråkigt och återhållet är nu helt nödvändigt och en verklig bristvara.

Jag reagerade på Naturvårdsverkets visualisering av data om klimatutsläpp. De gör det svårt att tolka och dra nytta av uppgifterna som de mätt så ordentligt.

Idag ska du få lära dig en sak:

Framhäv data

För er som läst Edward Tufte är idén bekant. Sluta använda grafiska medel på sätt som försvårar för läsaren. Låt data synas istället för att lägga visuell kraft på kringuppgifter och kompletterande element.

Naturvårdsverkets visualisering

Naturvårdsverket har tillgång till utmärkta data, noggrannt mätta och sammanställda. Sättet de presenterar uppgifterna synliggör dock inte de intressanta förändringarna. Jordbruket minskar sina utsläpp men alldeles för långsamt. Inrikes transporter och industrin har minskat sina utsläpp väsentligt sedan 1990 medan utrikes utsläpp ökat från strax under 4000 koldioxidekvivalenter till nästan 10 000, en katastrofal förändring! Men dessa insikter når vi inte när vi tittar på Naturvårdsverkets visualisering av utsläppen.

  • Det är svårt att tolka enskilda utsläppsområden. Hur har till exempel utsläppen från inrikes transporter förändrats sedan 1990?
  • Färgkoderna placerade på detta sätt är svåra att skilja åt.
  • De gör även ett vanligt misstag, strecken för x- och y-axel är tjocka och framträdande.

 

Rikards visualisering

Hur skulle det kunna se ut istället? Ja som jag nämnde förut, framhäv data och låt allt annat stå undan. Bara när det hjälper läsaren att förstå ska ett element få visuellt utrymme. Här har jag fuskat lite och bara matat in fyra parametrar men jag skulle kunna mata in tjugo parametrar, informationen skulle ändå vara mycket mer tillgänglig än i Naturvårdsverkets graf. Tricket är att hålla sig själv i kragen. Skit i all fernissa. Håll dig till saken och presentera uppgifterna så enkelt som möjligt. Jag har använt mac-programmet GraphSketcher för att göra denna graf, det är gratis och byggt med öppen källkod.

Klicka på bilden för att förstora

Visualisering av data är en nyckelkomponent i fungerande nyhetsrapportering

Ett av vår tids stora problem är överflödet av information och undermåliga verktyg för att hantera information. Facebooks stora svaghet är att det förvirrar och det har tjänsten gemensamt med de allra flesta nyhetsmedier. De bombarderar oss med tusen idéer samtidigt.

Vi ser samma fenomen i grafer och diagram. Det vi förut betraktade som tråkigt och alldeles för återhållet är nu helt nödvändigt och en verklig bristvara. Se på diagrammet jag ritat upp. Det är inte speciellt konstigt, kräver inte expertis i grafisk formgivning och kan produceras med vanliga konsumentverktyg.

Det är nödvändigt att vi alla ändrar beteende och gör ett bättre jobb för mottagaren av den information vi producerar.