Om du vill förstå internet:

  1. Internet är inte komplicerat
  2. Internet är inte en sak, det är en överenskommelse
  3. Internet har ingen intelligens
  4. Gör Internet mer intelligent så minskar nätets värde
  5. Internets värde finns i kanterna
  6. Pengar rör sig till förorterna
  7. Världens ände? Nej, en värld av ändar.
  8. Internets tre förtjänster:

World of Ends