Fyrtiotalisterna

Nu tänkte jag försöka förutspå samhällsutvecklingen, en spaning skulle man kunna säga.

Jag tror att fyrtiotalisterna, folkhemmets mest omtalade barnaskara, är på väg mot ett ganska jobbigt livsslut. Visst är det tråkigt att vi måste dö, alla människor dör, men vissa grupper har lättare att hantera det än andra. Fyrtiotalisterna gissar jag är sämre rustade än oss andra att klara av ålderdomen. Varför?

Det har gått bra för fyrtiotalisterna sen de föddes. De har växt upp i ett välfärdssamhälle som hela tiden utvecklats och växt. De har kunnat planera sina liv och förebygga problem.

Men på nittiotalet förändrades livet radikalt för oss alla. Globalisering, ekonomins ökade dominans och internet tog över nationernas roll som samhällets nav. Vi kan se hur nationer kämpar med att behålla kontrollen och därför sker politiska svängningar mot konservatism och stabilitet.

Människor förstår inte samhället som växer fram och är obekväma med känslan av att förlora sitt självbestämmande, möjligheten att styra över sitt eget liv. Trots att utvecklingen ger oss oöverträffade möjligheter till självbestämmande är känslan att vi blir mindre och världen större.

Mina föräldrar och deras vänner gillar nätet, de frågar ofta hur de kan göra olika saker och är glada över det som nätet erbjuder. Men de är ganska rädda. De har svårt för alla menyer, informationsöverflödet de exponeras för på varenda webbsida och att de inte har någon träning från TV, dataspel eller datorarbete. De är datorilliterata vilket påverkar hur de tänker, vad de bryr sig om och hur de röstar.

Det är i denna grupp, där många tidigare röstat vänster, som vi finner Nya Moderaternas väljare. Fyrtiotalisterna ser ingen annan utväg, trots att det är mycket smärtsamt att tvingas bevittna folkhemmets och välfärdssamhällets nedmontering.

Utvecklingen kommer dock vända och nätets roll kommer bli oändligt mycket viktigare än vad den är idag, och nej det är ingen gissning, nätets utveckling har rört sig tydligt i den riktningen sen starten och det finns inga tecken på att det kommer förändras.

Allt som fyrtiotalisterna är rädda för håller på att ta över samhället och det kommer ske det närmaste decenniet. Denna utveckling kommer de mäktiga fyrtiotalisterna inte ha något inflytande över och trots feta pensioner kommer man tvingas leva med en värld man inte förstår och som blir mer och mer obegriplig. Samtidigt kommer andra generationer anamma det nya samhället och integrera sina liv i det. Fyrtiotalisterna kommer för första gången i deras liv stå ensamma utan makt eller inflytande.

Vår demokrati

Demokrati bygger på empati, för medborgarna som tar hand om varandra och som tar ansvar inte bara för sig själva utan för sina familjer, för samhället och för sin nation. Statens roll är att tillämpa denna princip på två sätt, genom att skydda och stärka.

Vi agerar tillsammans för att skapa och underhålla vägar och broar, offentliga byggnader och parker, ett utbildningssystem, ett starkt ekonomiskt system, ett effektivt rättsväsende, dammar, avlopp och ett elnät, väderbevakning, ren luft och rent vatten, och så vidare. Folkhemmet är vad vi, folket som bryr sig om varandra, ger till varandra.

Endast ett fritt folk kan utföra de nödvändiga uppgifterna, och endast ett folk som litar på och tar hand om varandra klarar av den uppgiften. Folkhemmet bygger på ömsesidig omsorg och tillit.

Vi delar på uppgifter och verktyg. Vi förser våra barn med bra utbildningar. Vi skyddar varandras hälsa och säkerhet. Vi bygger ett starkt, öppet och ärligt finansiellt system. Vi skyddar de demokratiska institutionerna för att alla som delar detta ansvar ska få uttrycka sin röst om hur ansvaret ska skötas. Detta är vår demokrati.

Bloggar om empati

Livet, Politiken och Världen! – Unga män eller barn som flyktingar – vad är problemet?

Latteliberalen – Bara en liten lort

Parkstugan – Välfärden viktigare än stat och kapital