Hur ser framtidens TV-tittare ut?

Små barn tycker inte om TV, de har faktiskt väldigt lite tålamod att titta på TV. De accepterar sällan sånt de inte kan bestämma över. Det slöa TV-tittandet är ett inlärt beteende, inte något vi föds med.

I min och tidigare generationer finns en tro att det slöa TV-tittandet är närmast biologiskt betingat, grundmurat i människans natur, något som aldrig kommer att förändras.

Men till skillnad från när jag var liten börjar svenska barn idag med att titta på Play och DVD-filmer innan deras föräldrar slår på TVn. Och den förändringen får dramatiska följder. Barn vänjer sig nu vid att kunna pausa, spola, titta när de vill och bestämma vad som ska visas. När Bolibompa introduceras är det oftast för sent, barnets makt över mediet är etablerat. Jag har inte sett något 2000-talsbarn gå tillbaks till ett 1900-talstittande.

Vad betyder det? Jo det betyder att TV kommer försvinna! TV kommer ersättas av Play, YouTube, Twitter, livesändningar på nätet och tusen saker vi inte kan föreställa oss ännu. Nästa generation TV-tittare kommer vara målinriktade när de tittar på TV, kanske är målet att se en film eller något annat slött, men tittandet kommer präglas av fokus och målinriktning i motsats till dagens strötittande som är ett inlärt beteende som inte sitter speciellt djupt i oss.