När alla kan övervaka

Utvecklingen går mot ökad öppenhet och transparens. Många politiska diskussioner handlar om krocken mellan samhället vi har med oss och teknikens utveckling. Varningsrop hörs från de som försvarar människors rätt till ett privatliv och integritet. För att hantera det nya läget utökar stater övervakningen av samhället. Vem har rätt?

David Brin är en amerikansk science-fiction författare som skrivit en hel del om den här frågan och i boken Transparent Society beskriver han en sannolik utveckling, att alla kommer få tillgång till bättre övervakningsverktyg; företag, organisationer, stater och individer. I den situationen kommer den som kan övervaka utan att vara övervakad ha makt över de andra och ur det perspektivet är individer, företag och stater lika bra eller dåliga kålsupare.

Frågan är alltså, vem övervakar vem? David Brins svar är enkelt, den enda rimliga lösningen är att alla kan övervaka alla, att makten att övervaka är ömsesidig. Då kan vi se att någon övervakar oss vilket tvingar alla att använda övervakningen restriktivt, vi vet att vi blir sedda när vi själva ser. Till viss del bekräftar det den utveckling som John Perry Barlow beskriver i The Economy of Ideas, att vi kommer förlita oss mer på teknologi och samhällsnormer än på lagar för att driva vårt samhälle.

Andra sidor om övervakning

Occupystream

Sen. Rand Paul proposes bill protecting Americans from drone surveillance

Occupy Wall Street’s New Drone: ‘The Occucopter’

FRA-lagen

Naturen är vår moder

Progressiv moral ser på naturen bland annat som en moder, en helhet, ett gudomlig väsen, en levande organism, ett hem och ett skadat offer. Idag beskriver jag metaforen “naturen som en moder”.

Naturen när och försörjer oss. Förhållandet mellan ett barn och en närande moder handlar om tillgivenhet och kärlek, ett förhållande med inneboende värde som inte kan köpas eller säljas- en relation som ger livet mening. Vi visar naturen tacksamhet, ansvar och respekt. Var och en har ett ansvar att sörja för hennes behov så gott vi kan. Vi medger henne värdighet och visar tacksamhet med våra gärningar. Relationen präglas av ömsesidighet, av ömsesidigt beroende och det är en permanent förbindelse, inte ett svagt eller tillfälligt förhållande.

Läs mer i George Lakoffs bok Moral Politics