Julhälsning

En hälsning jag skrev till min bostadsrättsförening efter en slitig höst och ett år som vänt upp och ner på det mesta:

2020 har varit ett annorlunda år, på många sätt sorgligt och krävande. Vi har ställt om och anpassat oss efter en ny verklighet, ett virus som påverkat alla liv. Här på Riksrådsvägen har ett flertal legat sjuka och att döma av de tända lamporna har många arbetat hemifrån. Mer än något annat har dock livet på Riksrådsvägen präglats av omtänksamheten mellan grannar. Så många hjälpsamma handlingar, ord och leenden som gjort tillvaron lite lättare. 

Många av oss firar jul hemma vilket är roligt men det innebär en del praktiska utmaningar. Återvinningen i Miljöstugan kommer fyllas snabbare så vänta gärna till efter julhelgen med att fylla på. Vi har hört oss för om ytterligare tömningar denna helg men Suez har inte kapacitet för det.

Många budbilar levererar mat och varor vilket är en säkerhetsrisk så be dem parkera ute på gatan eller köra väldigt försiktigt, de små vägarna är numera gångfartsområde, alltså max 7 km/h.

Det nya året blir annorlunda även det. Julgransplundringen ställs in men vi ska försöka anordna ett Riksrådsforum i februari eller mars, kanske utomhus, aktiviteter i kvarteret beror emellertid på virusspridningen och i vilken utsträckning vi kan mötas. Vi uppmanar alla att fortsätta hålla fysiskt avstånd för att minska smittspridningen men även försöka hålla igång ett socialt liv, att mötas via internet och telefonen men också säga hej till varandra när vi möts på gatan och kanske ägna grannen en extra minut, vi behöver varandra för att må bra.

Till sist vill vi rikta ett stort tack till de i föreningen som arbetar inom vården och deras familjer och som är inne i den kanske mest intensiva och utmattande perioden hittills. Ni räddar liv och minskar lidande, ni utgör välfärdssamhällets grund och era enastående insatser ger människor hopp om en bättre framtid.

Så tack för det gångna året och en förhoppning om bättre, friskare och ljusare tider.

God fortsättning!

Att vinna en politisk kampanj mot strikt högerpolitik

Bilden får återanvändas på villkoret att du hänvisar till originalet.

”Hur vinner vi ett val mot en stark och skicklig men autokratisk ledare som förstår hur människor tänker?”

Budskap

Människor bryr sig om varandra och tar ansvar för varandra! Det är budskapet.

Aktivera ert synsätt

  • Utgå alltid ifrån det demokratiska synsättet
  • Betona demokratisk moral och koppla den till era sakfrågor
  • Upprepa det demokratiska synsättet och demokratisk moral så mycket som möjligt
  • Bygg en rörelse som upprepar synsättet och moralen

Ett demokratiskt synsätt

Det demokratiska synsättet handlar om att människor bryr sig om varandra. Vi känner varandras känslor och tänker varandras tankar. Vi upplever världen genom varandra.
Vi tar ansvar för varandra, vi agerar utifrån empati och solidaritet och ställer upp för varandra.

Lyft exempel på hur människor bryr sig om varandra.

  • Prata om föräldraledighet och visa bilder på pappor och mammor som tar hand om sina barn.
  • Delta i kooperativ trädgårdsodling, ta hand om växterna och samarbeta för att få trädgården att växa.
  • Samla medborgare till medborgarmöten för att samtala, fråga och svara varandra och få folk att engagera sig och bidra till ett mer empatiskt samhälle.

Ta foton av människor som tar hand om varandra, som bryr sig om varandra och dela fotona med varandra.
Dela framgångsberättelser, exempel på när ni lyckas, som stärker och bidrar till momentum.
Be folk dela med sig av sina upplevelser, i text, bild eller video. Sprid dessa upplevelser till varandra.

Undvik

Undvik att upprepa motståndarens idéer och synsätt. Undvik att nämna något som de tar upp. Glöm dem och ägna er istället åt ert eget synsätt och frågor.

Alltså…

När människor bryr sig om varandra så vinner vi!