Alla kan blogga

När jag gick i grundskolan så var svenska ett av mina sämsta ämnen. Att skriva var nog det värsta. Det var först efter gymnasiet som jag fick ett ryck och köpte en dagbok och upptäckte att jag faktiskt kan skriva vad som helst där, ingen annan än jag bestämmer vad som ska stå i min dagbok. Och ju mer jag skrev desto bättre kändes det och träning ger färdighet. En dag dök internet upp och jag startade en blogg. Nu har jag säkert 20 bloggar med olika syften och ambitioner och som uppdateras med väldigt varierande frekvens. Jag uttrycker mig, ibland för andra, ibland för mig själv.

Alla kan blogga, även du! En blogg handlar om att uttrycka sig och det kan du göra på många sätt. Du kan fota med din mobil och lägga upp tillsammans med en beskrivning av fotot. Du kan skriva om det du känner inombords eller det du ser runtomkring dig. Du kan filma, sjunga, dikta och rita. Du bestämmer vad ditt uttryck är och därför kan alla blogga!

När du tar ett foto med mobilen och skickar till en kompis så gör du precis samma sak som en bloggare gör med den enkla skillnaden att du skickar fotot till ett ställe där alla kan se det.

När du berättar om ett problem för några kompisar i Whatsapp, Messenger eller Snap så är det väldigt likt det du gör när du bloggar. På en blogg kanske du vill strukturera texten litegrann men de bästa inläggen är oförfalskade och kommer inifrån, som ett samtal med nära vänner.

Bloggande påminner lite om att fixa till ett rum hemma eller plantera en blomma i rabatten. Du väljer varför du gör det, hur du gör det och vad du gör.

Bloggande är inte väsensskilt från sånt du redan gör. Skillnaden är att du riktar dina uttryck till en större omvärld.

Du kan blogga. Alla kan blogga!

Lyft blicken

Lyft blicken och berätta vart samhället är på väg. När du skriver för demokratin och för ett bättre samhälle ska du betona målet med ditt förslag. Hur vill du att världen ska fungera som en följd av det du föreslår.

  • då förstår människor din idé och vad den syftar till
  • du ger läsaren en målbild som går att tänka kring
  • kontrasterar mot det du kritiserar

Alternativet är att du kritiserar och reagerar på allt dåligt.

Vi vill inte ha vinster i välfärden

och då vet inte folk vad du vill, bara vad du inte vill.

Skriv varje dag och stärk den svenska demokratin

#metoo är exempel på fungerande demokrati, när medborgarna uttrycker sig och lyfter de frågor som är viktiga för dem. Vi medborgare kan och bör göra detsamma med allt som berör oss, allt som är viktigt för oss.

Du kan skriva, fota och filma varje dag och berätta hur ditt liv, ditt samhälle, din värld ser ut. Varje inlägg du lägger ut fungerar som smörjmedel för demokratin, det ger människor en bättre bild av verkligheten.