Demokrati utgår ifrån empati och ansvar

Empati och ansvar är demokratins moraliska grund. De grundläggande värderingarna är enkla men genomsyrar alla demokratiska idéer och koncept​. Andra värderingar som frihet, jämlikhet och rättvisa har sitt ursprung i empati och ansvar.

Det demokratiska synsättet följer en logik.

  • Vi bryr oss om varandra. Vi känner varandras känslor och tänker varandras tankar. Vi upplever världen genom varandra.
  • Vi tar ansvar för varandra, vi agerar utifrån empati och solidaritet och ställer upp för varandra.

Välfärden, folkhemmet och folkrörelserna vilar på denna värdegrund. Vård, omsorg och skola är uttryck för detta​ synsätt.

  • Tillsammans utbildar och tränar vi människor, för att stärka och skydda alla och för att kunna utveckla och driva ett samhälle för alla.
  • Tillsammans vårdar vi den som är sjuk, för att vi bryr oss om varandra och agerar för att skydda och stärka varandra.

Empati och ansvar är det demokratiska samhällets moraliska grund.

Arbetskraftsinvandring

När Miljöpartiet gjorde upp med regeringen om arbetskraftsinvandring så gjorde man ett kardinalmisstag. Uppgörelsen är inte dålig, det är inte den som är misstaget.

Tobias Billström nämner arbetskraftsinvandringen ofta och poängterar hur bra den är för svenska företag, som får tillgång till mer kunnigt folk, och för svensk ekonomi som stärks av detta. I hans ögon verkar hela konceptet handla om att stärka Sveriges ekonomi och arbetsmarknad.

Miljöpartiets misstag är att, trots att man gjort en storstilad uppgörelse med regeringen och i praktiken berövat Sverigedemokraterna på deras viktigaste politiska idé, att man då inte har förmedlat varför arbetskraftsinvandring är bra ur ett grönt perspektiv.

Vi gröna bryr oss om mer än bara svensk ekonomi och arbetsmarknad. Det är viktiga frågor men anledningen till att vi överhuvudtaget sysslar med invandring är ju att vi bryr oss om varandra. Vi bryr oss om och tar ansvar för varandra och när någon har det svårt är det vår uppgift att hjälpa den, oavsett var hen kommer ifrån.

Moderaterna kan tala om människor som resurser, inte vi, men varje gång de gör det så måste vi se till att solidariteten och det sociala ansvaret hörs minst lika mycket.

Gröna bloggar om arbetskraftsinvandring

Anders Åkesson – Hur fel kan man gå

Maria Ferm – Sverige ska bli världsledande på medmänsklighet

Begrundat och plitat – Gör om – Gör rätt! Om arbetskraftsinvandring

Ansvar för varandra

Socialt ansvar innebär att man bryr sig om andra och ställer upp för dem.

Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin skriver i Aftonbladet apropå Sten Tolgfors avgång

“I grunden finns här ett moraliskt problem som alltmer pockar på en lösning. De senaste decennierna har mycket hänt globalt. Vi har sett järnridåns fall och demokratiseringen av Östeuropa, vi har sett diktaturer falla i Sydamerika, vi har sett apartheidregimen försvinna i Sydafrika och nu nyligen har vi sett den arabiska vår som fortfarande är i rörelse.
Sverige måste i denna utveckling mot demokrati och öppenhet ställa sig på rätt sida. Vi ska inte beväpna diktaturer, vi ska stödja demokratirörelser – då tjänas också Sveriges långsiktiga intressen. Vår viktigaste tillgång i alla internationella sammanhang, också i handelssamarbeten, är vårt rykte. Saudiaffären har redan skadat vårt rykte som en humanistisk nation mer någon tvivelaktig vapenaffär skulle kunna inbringa.”

Gustav har rätt i att problemet är moraliskt men missar hur. Det här handlar inte primärt om vårt rykte eller våra intressen. Anledningen till att vi ska sluta sälja vapen till diktaturer är inte egennytta eller det egna ryktet utan empati och solidaritet med andra människor, att vi bryr oss om varandra.

Att hävda att Sverige tjänar på att stödja demokratirörelser aktiverar ansvaret för det egna och visst är det sannolikt så att vi tjänar långsiktigt på att inte sälja vapen till diktaturer. Men det är inte det som får oss att reagera och vilja stoppa vapenkommersen utan orsaken är att vi känner empati med andra. Vi vill inte skada andra människor!

Miljöpartiet har nu ett politiskt guldläge där man kan syna regeringens giv om ansvar. Man kan formulera det ungefär så här:

I Sverige tror vi inte på att sko oss själva på andras bekostnad, att till exempel vår vård och omsorg ska bygga på att andra människor skadas.

Den borgerliga regeringen talar ofta om ansvar, om att ta ansvar för Sverige, och det är givetvis bra. Men ansvar betyder flera saker och när vi säljer vapen till diktaturen i Saudiarabien för att vår egen ekonomi ska växa, ja då blir kontrasten tydlig mellan det egna ansvaret och ett större ansvar.

Vi svenskar bryr oss om och tar ansvar för varandra, inte bara för oss själva. Vi kan inte fortsätta att sälja vapen till diktaturer och samtidigt hävda att vi tar ansvar. Vi skadar ju andra människor.

Om Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna vill begränsa frågan om ansvar till att bara handla om det egna, om att vi inte ska tänka på någon annan än oss själva, ja då är valet tydligt. Det Gröna synsättet innebär att vi bryr oss om och tar ansvar för varandra, inte bara oss själva.

Vi kräver att Sverige avslutar vapenförsäljningen till diktaturer!

Det kan man sen återkomma till varje gång regeringen talar om ansvar, att man precis som i fallet med vapenförsäljningen till Saudi inte tar ansvar för något annat än det man själv tjänar på.

Relaterat

Sveriges Radio: Sten Tolgfors avgår som försvarsminister

Henrik Alexandersson har klart för sig vad som är problemet och hur regeringen resonerar:

“Eftersom regeringen uppenbarligen inte har vett att skämmas för vapensamarbete med den saudiska diktaturen – så är ett bondeoffer i form av en avsatt minister det minsta man kan kräva.
För Reinfeldt kommer aldrig att rädda Tolgfors genom att gå ut och säga att allt var en dålig idé från början och att regeringen ber om ursäkt.”

Tokmoderaten Fredrik Antonsson kritiserar regeringens försvarpolitik och nämner vad försvaret faktiskt är till för- “en verksamhet som handlar om att ge alla svenskar skydd”, “landets livförsäkring mot yttre hot och olyckor“

Martin Moberg – Tolgfors har så avgått, men… (en funktionell beskrivning av problemet)

Sveriges Radio – Reinfeldt: Vårt välstånd bygger på handel

Alliansfritt Sverige – Reinfeldt offrar Tolgfors

Sveriges Radio – Detta har hänt: Vapenfabriken i Saudiarabien