Hur du bygger en hügelbädd och varför

Min familj har en stor tomt i Stockholms skärgård. De senaste åren har det fallit i snitt ett träd per år, något som sannolikt kommer fortsätta, och vi har svårt att göra oss av med alla trädstammar.

I sommar bestämde jag mig för att bygga en hügelbädd för att se om ett träd kan förmultna till jord på ett par år. Då har vi en långsiktig lösning som inte genererar koldioxid, kostar pengar eller kräver en stor arbetsinsats. Det blir som en jättekompost i flera lager av stubbar, kvistar, flis och jord.

Här följer en beskrivning av arbetsprocessen:

1. Borra hål i stubbarna

Borra hål i stubbarna så att maskar och andra kryp kan ta sig in och påskynda stubbarnas förmultningsprocess.

2. Gräv en fyrkant

Gräv en fyrkant som ramar in bädden och ger jord att täcka bädden med i slutfasen.

  • Djup: 1- 2 decimeter
  • Bredd: 1,5 meter
  • Längd: 3 meter

3. Placera stubbar

Lägg ut första lagret med stubbar.

4. Kvistar ovanpå och emellan

Lägg ett lager kvistar och grenar mellan och ovanpå det första stubblagret.

5. Strö flis, löv och gräs ovanpå

6. Andra lagret stubbar

Placera ett andra lager stubbar ovanpå löv, gräs och flis. Jag la två rader och från sidan började bädden likna en pyramid.

7. Grenar och kvistar

Ett lager med grenar, kvistar, sly, flis och löv ovanpå stubbarna.

8. Tredje lagret stubbar

Lägg en rad stubbar högst upp.

Sett från sidan har bädden en pyramidform .

9. Täck med jord

Avsluta bädden med jord som gärna får rinna ner och fylla på mellan kvistar och stubbar.

I tidningen Lands genomgång planterar de växter och blommor i bädden. Det är säkert en bra idé men jag hoppade över det för att se hur mycket trästubbarna förmultnar utan den extra arbetsinsatsen som odling innebär. Jag är mest intresserad av att bli av med trästammar, inte ta fram odlingsjord. Fast näringsrik jord vore såklart en glad bonus.