Hur ser framtidens TV-tittare ut?

Små barn tycker inte om TV, de har faktiskt väldigt lite tålamod att titta på TV. De accepterar sällan sånt de inte kan bestämma över. Det slöa TV-tittandet är ett inlärt beteende, inte något vi föds med.I min och tidigare generationer finns en tro att det slöa TV-tittandet är närmast biologiskt betingat, grundmurat i människans … Läs mer