Den nya telefonkatalogen

Idag börjar jag blogga på nytt. Skrivandet blir mindre strukturerat än tidigare och mer bloggigt. Ett steg närmare Stream of conciousness men fortfarande långt långt långt ifrån James Joyce.

Varför börja blogga nu? Jo jag blev precis klar med en webbplats, ett hemmabygge, där jag konverterat materialet i SCBs fickbok På tal om kvinnor och män till webbformat

http://jamstalld.se

Det här påminner om något jag gjort på jobbet, Migrationsinfo.se, där vi samlar statistik om invandring och migration och gör den praktiskt tillgänglig. Och det är tillgängligheten som är grejen, det nya. Och varför det?

Jag uppfattar öppenhet som en outtalad samhällsnorm, i Sverige, ja i de flesta samhällen som träffat internet. Vi utgår numera ifrån att information ska finnas öppet tillgänglig, vare sig det gäller jobb, vårdinfo, databaser eller hon som spydde sådär roligt och slog rekord på Instagram. Öppenhet är norm.

Men vilken sorts öppenhet?

Teknisk öppenhet. Att informationen finns tekniskt tillgänglig någonstans på webben i något format. Men detta är inte alltid = praktiskt tillgänglig!

BestViewedWebben kom till just för att rätta till detta problem, att ett dokument ska finnas praktiskt tillgänglig, vilket inledningsvis innebar på vilken maskin som helst. Eller som Tim Berners-Lee uttrycker det

Anyone who slaps a ‘this page is best viewed with Browser X’ label on a Web page appears to be yearning for the bad old days, before the Web, when you had very little chance of reading a document written on another computer, another word processor, or another network.
Technology Review (July 1996)

Med andra ord var det ursprungliga problemet, som webben löste, att datorer inte kunde samarbeta. Ordbehandlingsprogrammen klarade till exempel inte av att läsa varandras dokument.

Även om vi fortfarande dras med många format och tekniker för webbsidor så utgår de ifrån samma standard, html, för att strukturera informationen. Och följden är alltså att öppenhet är en norm, tekniskt sett.

Men 2015 är så mycket information tekniskt tillgänglig att allt som gör information praktiskt tillgänglig, användargränssnitt, sökbarhet, tips från vänner och bekanta, det som hjälper oss att filtrera bort har blivit viktigare.

På jamstalld.se och migrationsinfo.se finns utvald statistik med beskrivande rubriker, enhetligt strukturerad med html utan reklam, ”spännande tips” eller annan ovidkommande information.

Och om du frågar mig så kommer vi se mycket mer av detta de närmaste åren, inte minst för att fler och fler förväntar sig att webben ska funka på mobilen vilket tvingar webbplatserna att anpassa sig till denna nya telefonkatalogsliknande värld.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *