En öppen kampanj

För maximalt genomslag ska en kampanj kommunicera samma budskap i både ord och handling.

Det strategiska målet är att förstärka folks tro på de rödgrönas öppenhet samt att slutenhet leder till samhällets förfall. Helst ska varje kommunikationstillfälle bidra till detta.

Några uppslag

 • Visa politikers och medlemmars vardag, visa livet som det fungerar i allmänhet, visa en öppen och ärlig bild av arbetet med samhällsutveckling. Videor via YouTube, foton, intervjuer som podcast.
 • Skapa en kanal i Tvättstugan där man samlar alliansens missriktade uttalanden och en annan för dolda avsikter med deras politik. Uppmuntra gräsrötter och hela den rödgröna bloggosfären att använda dessa uppgifter och konsekvent ta upp alliansens hemlighetsmakeri och dolda avsikter.
 • Visa partiledarna som delar av folkrörelsen; i samtal med människor, de tar emot råd och direktiv, de planerar tillsammans med andra. Visa att det är viktigt att alla kan växla roller, ge direktiv, ta emot direktiv, delegera, planera så att samhällets utveckling inte hänger på att en person måste sköta en viss uppgift, att vi skyddar oss mot rigida strukturer och stela hierarkier. Mer fokus på bättre system och mindre på en stark ledare.
 • Etablera samtal mellan människor. Partiledare, partiledning, förtroendevalda, medlemmar och folk. Alla samtalar med varandra och utvecklar samhället tillsammans. Den rödgröna bloggen har redan fått igång samtalet genom att entusiasmera folk att blogga och genom det öppna Twitterflödet (där alltså alla kan twittra). Tvåvägskommunikation, lyssna och diskutera. Alla deltar i samtalet. Vilka är de stora problemen i Sverige? Vilka är möjligheterna? Kanske en webbtjänst där folk kan mata in förslag och rösta fram det som är viktigt (jämför Obamas satsningar).
 • Kampanj: Berätta om dina välfärdsupplevelser (positiva och negativa) och ladda upp på YouTube. Berättarsoffa + kamera i vallokaler. Hur ser din vardag ut? Välfärdsupplevelser.
 • Erkänn misstag partierna och politikerna gjort tidigare och visa att “byken” ska tvättas. Starta konversationer online och fråga folk hur de skulle ha agerat, hur man kan förebygga sånt i framtiden…
 • Lägg ut allt kampanjmaterial online med Creative Commons-licens. Formatera på 1000 sätt för alla möjliga plattformar och verktyg. Gör en API och uppmuntra folk att återanvända det, bygga vidare på det.Obama poster
 • Visa hur folk använder materialet och politiken. Visa folkets kreativitet.
 • Framhäv gräsrötternas arbete. Foton, videor, berättelser på kampanjträffar.
 • Betona framsteg. Visa hur rörelsen växer och sprids. Koppla detta till öppenhet “i en öppen rörelse engagerar sig människor för det de tror på, det som engagerar och det lyfter oss närmare våra mål”
 • I alla material ska det stå tydligt en enkel webbadress och ett telefonnummer för den som vill delta och engagera sig. Ta bort allt som hindrar folk från att engagera sig.
 • Be att få prata med publiken på debatter, att folk ska få ställa frågor och kommentera.
 • Kampanjen presenterar gräsrötterna och arbetet för ett bättre samhälle.

Foto

http://www.flickr.com/photos/thomashawk/ / CC BY-NC 2.0

Lämna en kommentar