Fredsarbete

Vad är egentligen skillnaden mellan den diplomati som media ofta rapporterar om och verkligt fredsarbete? Birger Schlaug skriver idag om fredsarbete och ger en inblick.

På många sätt lever vi i en ond tid, där begreppet ”gemensam säkerhet” omtolkats från att ha varit en fråga om att söka dialog och gemensam säkerhet med de som kan uppfattas som fiender till att istället söka säkerhet genom att närma sig ”sina vänner”. Effekten är given: det blir mer tal om krig än om fred, fler strategier för upprustning än för nedrustning, mer konfliktbyggande än konfliktlösande.

Alltså, fredsarbete präglas av

  • Sök dialog (med de som kan uppfattas som fiender)
  • Sök gemensam säkerhet (med de som kan uppfattas som fiender)
  • Strategier för nedrustning
  • Fokus på konfliktlösning

Precis som med all politik är det viktigt att ha klart för sig vart en strävar, att formulera klara mål eller klara processer. Vill vi ha fred krävs genomtänkt arbete och rätt målsättningar.

Lämna en kommentar