Grönt: Visa vad Miljöpartiet står för

Idag skriver jag i medlemstidningen Grönt:

Miljöpartiet måste bli bättre på att visa vad vi står för. Vi kan förtydliga vad vi står för och vad vi vill genom att koppla värderingar till sakfrågor. Värderingar blir lätt luddiga när de står för sig själva och sakfrågor säger lite om politikens riktning när de inte placeras i ett större sammanhang. Men tillsammans ger värderingar och sakfrågor en tydlig bild av vad vi vill med den gröna politiken. Här följer ett par exempel.

Ansvar för varandra. Vi stoppar kärnkraften för att inte behöva gräva ner ännu mer gift i jorden. Det handlar om att lösa problemen som vi orsakar, att inte sopa problemen under mattan så att någon annan drabbas av dem. Av samma anledning exporterar vi inte vapen till diktaturer som Saudiarabien. Vapenexport kan ge oss bättre ekonomi eller fler arbetstillfällen men oavsett förtjänsten skadar vi inte andra människor, vi bryr oss om och tar ansvar för varandra. I flyktingmottagandet är det vårt långsiktiga mål att alla asylsökande ska få komma till Sverige och att vi har förmåga att hjälpa de som behöver vår hjälp, att vi tar ansvar både för oss själva och för varandra.

Självbestämmande. Att varje människa ska vara fri att bestämma över sitt liv. Vi ser denna värdering i tågen som ökar människors frihet att röra sig, tåg ger människor ökad kontroll över sina liv. Samma sak med att kunna röra sig fritt över nationsgränser, det ökar människors möjlighet och förmåga att bestämma över sina liv. Självbestämmande är också kopplat till människors deltagande i politiken. Genom att delta i samhällsarbetet fattar vi beslut om våra egna liv, vi bestämmer över oss själva. Motsatsen är toppstyre, där några få bestämmer över andra, där medborgare inte själva skapar sitt samhälle. Här är kontrasten mellan Miljöpartiet och Sverigedemokraterna som tydligast.Självbestämmande handlar även om utbildning. För att kunna bestämma över sig själv krävs kunskap och bildning. Skolan är alltså avgörande för människors frihet att bestämma över sina liv.

Avslutningsvis ett par ord om den gröna synen på demokrati. Demokrati bygger på empati, att vi tar hand om varandra och tar ansvar inte bara för oss själva utan för våra familjer, för samhället och för vårt land. Statens roll är att tillämpa detta på två sätt, genom att skydda och stärka. Vi stärker varandra genom att skapa och underhålla vägar och broar, offentliga byggnader och parker, ett utbildningssystem, ett starkt ekonomiskt system, ett effektivt rättsväsende, dammar, avlopp och ett elnät, väderbevakning, ren luft och rent vatten, med mera.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *