Hur Socialdemokraternas partiledning styrde debatten om välfärden

image

Med ramen “Ordning och reda i välfärden” ändrade Socialdemokraternas partiledning vinstfrågans innebörd.

Politik står över ekonomi

Det är en skicklig hantering av ämnet. Genom att bygga vidare på den borgerliga formuleringen ordning och reda använder Socialdemokraterna ett begrepp som människor är vana vid, frasen är lätt att ta till sig. Kopplingen till välfärd anger ett mål som de flesta svenskar gillar, att välfärden ska fungera för oss medborgare.

Ordning och reda har tidigare använts med en konservativ innebörd, att en auktoritet (till exempel lärare eller finansdepartementet) ska bestämma över en fråga. Genom att koppla ordning och reda till välfärd blir innebörden att någon ska skapa ordning i välfärden. Just nu är välfärden marknadsstyrd och det är kaotiskt, något partiledningen inte behöver uttala. Alltså behövs något annat för att skapa ordning och reda, alltså behövs politik. Det är den övergripande, samlande inramningen som partiledningen etablerat och som gjort det svårt för marknadsivrare att driva vinstintresset på ett framgångsrikt sätt gentemot kongressledamöter.

SVT: S enigt kring vinster i välfärden

SR: S-kongressen: Striden om vårdvinsterna över

Lämna en kommentar