Naturvårdsverket måste bli bättre på att visualisera sina data

Överflöd av information och undermåliga verktyg att hantera informationen är ett av samhällets stora problem. Vi måste ändra beteende och hjälpa mottagaren ta till sig den information vi producerar. Det som förut betraktades som tråkigt och återhållet är nu helt nödvändigt och en verklig bristvara.

Jag reagerade på Naturvårdsverkets visualisering av data om klimatutsläpp. De gör det svårt att tolka och dra nytta av uppgifterna som de mätt så ordentligt.

Idag ska du få lära dig en sak:

Framhäv data

För er som läst Edward Tufte är idén bekant. Sluta använda grafiska medel på sätt som försvårar för läsaren. Låt data synas istället för att lägga visuell kraft på kringuppgifter och kompletterande element.

Naturvårdsverkets visualisering #

Naturvårdsverket har tillgång till utmärkta data, noggrannt mätta och sammanställda. Sättet de presenterar uppgifterna synliggör dock inte de intressanta förändringarna. Jordbruket minskar sina utsläpp men alldeles för långsamt. Inrikes transporter och industrin har minskat sina utsläpp väsentligt sedan 1990 medan utrikes utsläpp ökat från strax under 4000 koldioxidekvivalenter till nästan 10 000, en katastrofal förändring! Men dessa insikter når vi inte när vi tittar på Naturvårdsverkets visualisering av utsläppen.

  • Det är svårt att tolka enskilda utsläppsområden. Hur har till exempel utsläppen från inrikes transporter förändrats sedan 1990?
  • Färgkoderna placerade på detta sätt är svåra att skilja åt.
  • De gör även ett vanligt misstag, strecken för x- och y-axel är tjocka och framträdande.

 

Rikards visualisering #

Hur skulle det kunna se ut istället? Ja som jag nämnde förut, framhäv data och låt allt annat stå undan. Bara när det hjälper läsaren att förstå ska ett element få visuellt utrymme. Här har jag fuskat lite och bara matat in fyra parametrar men jag skulle kunna mata in tjugo parametrar, informationen skulle ändå vara mycket mer tillgänglig än i Naturvårdsverkets graf. Tricket är att hålla sig själv i kragen. Skit i all fernissa. Håll dig till saken och presentera uppgifterna så enkelt som möjligt. Jag har använt mac-programmet GraphSketcher för att göra denna graf, det är gratis och byggt med öppen källkod.

Klicka på bilden för att förstora

Visualisering av data är en nyckelkomponent i fungerande nyhetsrapportering #

Ett av vår tids stora problem är överflödet av information och undermåliga verktyg för att hantera information. Facebooks stora svaghet är att det förvirrar och det har tjänsten gemensamt med de allra flesta nyhetsmedier. De bombarderar oss med tusen idéer samtidigt.

Vi ser samma fenomen i grafer och diagram. Det vi förut betraktade som tråkigt och alldeles för återhållet är nu helt nödvändigt och en verklig bristvara. Se på diagrammet jag ritat upp. Det är inte speciellt konstigt, kräver inte expertis i grafisk formgivning och kan produceras med vanliga konsumentverktyg.

Det är nödvändigt att vi alla ändrar beteende och gör ett bättre jobb för mottagaren av den information vi producerar.

En kommentar till “Naturvårdsverket måste bli bättre på att visualisera sina data”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *