Ömsesidig övervakning

När en medborgare har tillgång till lika mycket information om den som övervakar och omvänt, först då finns en möjlighet att skapa ett demokratiskt samhälle. Jag har skrivit om undervakning och idén växer i mig. Att rikta ljuset mot den som har makt är det bästa verktyget för att få demokratier att fungera.

Lämna en kommentar