Rätt data vid rätt tidpunkt på rätt sätt

Folkhälsomyndigheten har tagit fram den bästa informationstjänst från en myndighet som jag kan minnas. Tjänsten presenterar relevant information om Coronavirusets spridning och effekter, vid rätt tidpunkt på rätt sätt.

Tjänsten är exemplarisk i sitt fokus och inriktning. Det ovanliga, för en informationstjänst från en myndighet som riktar sig till allmänheten, är hur väl den är utformad:

  • en översikt (lämpligt för denna situation)
  • av bästa tillgängliga data (framtaget av de kunnigaste på området)
  • med angivna källor (något dolt i en flik men iaf),
  • som medborgare kan följa (inte bara experter)
  • kontinuerligt (eftersom ämnet utvecklas kontinuerligt),
  • från olika perspektiv (var och en kan välja vilket perspektiv som är relevant för tillfället)

Varför är detta viktigt? #

Informationstjänsten är viktig eftersom Coronavirusets slut börjar med medborgarnas tillit till vårdsystemet. Tillit uppstår när människor nås av rätt information vid rätt tidpunkt på rätt sätt. Medborgarna behöver en egen kanal direkt från experterna.

En komplicerande faktor är att människors krav på information är oändligt mycket högre idag än för tio eller tjugo år sedan. Sverige 2020 är huvudsakligen ett nätverkssamhälle, inte längre ett industrisamhälle.

I nätverkssamhället litar inte människor på auktoriteter bara för att någon säger att de är en auktoritet, människor vill själva komma fram till att de kan lita på auktoriteten. Därför behöver medborgare mycket mer information än tidigare och som en följd av den ökade mängden, mycket bättre filtrerad och presenterad.

Jag vill gå så långt som att beskriva det här som den nya välfärden. Människor skräms av det vi inte begriper och att bekämpa rädsla är en av välfärdens viktigaste uppgifter. Välfärden stärker och skyddar medborgare bättre som förstår den.
Inga demokratiska institutioner kan hålla information för sig själva längre utan måste använda mer resurser till sin kommunikation och utveckla sina kommunikationsförmågor.

Om till exempel Migrationsverket hade gjort något liknande 2015 hade svenska folket haft en annan bild av det som skedde och en helt annan attityd till det. Migrationsinfo.se är ett annat exempel på något som Migrationsverket borde ha gjort/göra.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en informationstjänst om Coronavirusets spridning och effekter. Myndigheter och politiker borde lära av detta och utforma mycket mer ambitiösa strategier och mål för sitt kommunikationsarbete gentemot allmänheten.

Lämna en kommentar