Ekots lördagsintervju med Fredrik Reinfeldt 9 juni 2012

Det verkar faktiskt som att Moderaterna inte förstår vad som är problemet med Fredrik Reinfeldts uttalande om etniskt födda svenskar. Om de förstod att det undergräver synen på dem som ett parti för alla så skulle de anstränga sig betydligt mer för att reglera skadan.

Idag intervjuade Tomas Ramberg statsministern i Ekots lördagsintervju och på frågan om han fortfarande inte ångrade sitt uttalande så svarade Fredrik Reinfeldt så här:

Det kanske är bättre att säga inrikes födda

Kanske?
Lyssna på intervjun (mp3) och berätta om det låter som att han gör skillnad på inrikes födda och etniskt födda, jag kan inte höra det. Han verkar på allvar inte förstå innebörden av att tala om etniskt födda svenskar, att allt tal om en välfärd för alla är ett påhitt, ett politiskt trick för att fånga röster, att M faktiskt gör skillnad på människor!

För att ge en föraning om vad detta leder till så kan man tänka sig att ett oppositionsparti säger så här:

Det var inte länge sen Moderaterna stoltserade med att de är ett parti för allmänintresset, för HELA Sverige. Men nu när retoriken ändrats och Fredrik Reinfeldt talar om etniskt födda svenskar så frågar vi oss, hur är det med sjukvården, är den till för alla medborgare eller bara för de priviligierade?

Detta att göra skillnad på människor går att koppla till vad som helst och varje gång Moderaterna talar om någon sorts allmänintresse så kan oppositionen spela etnicitetkortet.

Vi tror att människor i grunden är lika och ska behandlas lika. Vi bryr oss om varandra och tar ansvar för varandra, oavsett hudfärg, kön eller religion.
Så finns det partier som är i grunden lika men som inte vill behandla människor lika. Moderaterna och Sverigedemokraterna röstar likadant i nittio procent av fallen och nu vet vi även att de delar syn på människan, att människor i grunden är olika, att människors etnicitet är anledning att göra skillnad på hur de ska behandlas!
Hur var det ni sa, Ansvar för HELA Sverige, eller?”

Andra bloggar om lördagsintervjun

Peter Andersson – med rätt att tycka – Reinfeldt i Ekots lördagsintervju: Det här är moderaternas stora misstag

Skattepolitik och samhällsfilosofi – Vad vill Reinfeldt?

Monarkins roll i Sverige

En dag som den här stärks min övertygelse om att Sverige måste avsluta monarkin. Idén om genetisk överlägsenhet är inte försvarbar. Att vi låter spektaklet fortsätta är ett tecken på något dåligt, att vi inte sätter stopp för det som värmer och underhåller men som vi vet är fel. 

Kanske är det som Lena Andersson skriver i Regenten som foster att det är dags för svenskarna att flytta hemifrån:

Ohjälpligt inneboende i monarkin finns de värden som så många äcklas av när Sverigedemokraterna bär fram dem: svenska krusbär, hembygdsgårdar, påbjuden kristendom, stabil nationell gemenskap, blodsmystik, konservativa familjevärden, könsroller, en ”trygghetsskapande” ledare som ger kontinuitet ovanför det ombytliga, opålitliga folket och dess käbblande politiker.

Monarkin gör nationen till en stor familj. En far och en mor håller sin skyddande hand över barnaskaran. Av flera uttalanden i fjolårets tv-dokumentärer framgick att de kungliga ser på sin ”roll” som förälderns inför barnen och deras behov, men också att de som moderna föräldrar vill arbeta hårt för att uppfylla sina plikter inför barnen och förtjäna deras respekt.

Att kapa banden till föräldrar kan vara skrämmande. Det är svårt att mista det man har och gå in i det man inte känner till. Men att seriösa människor anför som argument mot avskaffad monarki att de inte förstår vad vi ska ha i stället, det vill säga hur vi ska klara oss, är beklämmande. Man måste flytta hemifrån någon gång.

Vi är en stor familj som bryr oss om varandra, där allas lika värde är en självklarhet och där den enes bröd aldrig kommer att innebära den andres död. Moderaterna har fel som tror att svenskarna är beredda att skada andra för att ge sig själva mer pengar i plånboken. Inte så länge vi tvingas leva med sanningen.

Vi kan se våra starka reaktioner på främlingsfientlighet som ett budskap om oss själva och om vårt samhälle. Att Fredrik Reinfeldt tar upp vår etnicitet som argument för… ja vad som helst är inte ett tecken på rasismens intåg i svensk politik utan att vi går mot ljusare tider, han kommer få betala ett högt pris tills han erkänner att det han sa var fel. Svenskarna ser på den här sortens handlingar med klar blick och en väl utformad bild av hur vi vill att Sverige ska fungera. Ingen svensk politiker kommer få något större stöd för  argument om etniska svenskar.

För ett par veckor sedan tog jag upp svenskarnas låga nationalkänsla och att vi måste konfrontera vårt förflutna och acceptera oss själva som vi är, att vi duger som vi är, att Sverige duger som det är, oavsett om vi förlorar i OS eller får sämre resultat i internationella välfärdsmätningar.

Så idag slog mig tanken att monarkins avslut kan vara den handling som åstadkommer just det, som får oss att acceptera oss själva, som får svensken att gråta ut och för första gången älska sig själv.

Agenda i SVT med Fredrik Reinfeldt den 20 maj 2012


Moderaterna kommer ta skada av Fredrik Reinfeldts uttalande om etniska svenskar. Varför är det allvarligt? Jo det krockar med människors bild av Nya Moderaterna.

Nya Moderaterna handlar om att ha samma mål som Socialdemokraterna, ett välfärdssamhälle, folkhemmet, där alla är lika, där alla räknas, där alla ska ha samma chans att lyckas, att Sverige handlar om oss alla tillsammans. Skillnaden handlar om hur man ska nå målen.

Men om Fredrik Reinfeldt gör skillnad på människor, inte vad de presterar utan vad de är, ja då skickar han en helt ny signal. Och det går inte. Då krävs att han startar ett helt nytt parti. Den här frågan kan de inte hålla fast vid. Det handlar inte om att varsebli ett samhällsproblem, det handlar om synen på människor vilket är grunden till all politik.

Frågan är, hur ser vi på människor, är vi i grunden lika eller olika?

I kvällens Agenda försökte Fredrik Reinfeldt slingra sig när han använde uttrycket utrikes födda som en annan vinkel av samma sak. Motsatsen till utrikes födda är inrikes födda, inte etniska svenskar.

Problemet för Fredrik Reinfeldt är givetvis att tala om etniska svenskar vilket är att säga att det finns grundläggande skillnader mellan människor som inte handlar om var vi är födda utan vad vi har för biologi.

Att Mats Knutson svalde betet och förde en diskussion om utrikes födda är svagt, en person i hans ställning måste förstå frågans betydelse och vad som är den springande punkten. Undrar om Mats Knutson gjorde en deal med Moderaterna att inte använda uttrycket etniska svenskar? Jag uppfattade inte han nämnde etniska svenskar en gång.

Det oppositionen måste göra nu är att ställa Fredrik Reinfeldt till svars så ofta de kan. Det viktigaste är att visa hur svagt han agerat, att han inte är en stark auktoritet, att han inte klarar av saker.

  • Varför står du inte för det du säger Fredrik Reinfeldt? Först gör du skillnad på människor och talar om etniska svenskar Fredrik Reinfeldt, sen vågar du inte stå för det du sagt utan börjar använda helt andra uttryck. Klarar du inte av att stå för det du säger?
  • Varför säger du inte att alla människor är lika? Tycker du inte det eller klarar du inte av att stå för dina ord?
  • Ska vi göra skillnad på människor utifrån vilken ras de tillhör? Inte? Varför talar du då om etniska svenskar?

För övrigt tyckte jag det var intressant när han sa  “Arbetsutbudet, hur många som vill jobba, har vuxit”. Högre arbetslöshet är alltså något positivt, ett större utbud på en marknad. Det han gör är att vända på kakan och beskriva frågan ur företagets, arbetsgivarens perspektiv, istället för den som söker jobb.

Andra bloggar om detta ämne

Huddingeperspektiv – Arbetslös oavsett etnicitet

Hållplats Hådén – Vad säger karln?