Agenda i SVT med Fredrik Reinfeldt den 20 maj 2012


Moderaterna kommer ta skada av Fredrik Reinfeldts uttalande om etniska svenskar. Varför är det allvarligt? Jo det krockar med människors bild av Nya Moderaterna.

Nya Moderaterna handlar om att ha samma mål som Socialdemokraterna, ett välfärdssamhälle, folkhemmet, där alla är lika, där alla räknas, där alla ska ha samma chans att lyckas, att Sverige handlar om oss alla tillsammans. Skillnaden handlar om hur man ska nå målen.

Men om Fredrik Reinfeldt gör skillnad på människor, inte vad de presterar utan vad de är, ja då skickar han en helt ny signal. Och det går inte. Då krävs att han startar ett helt nytt parti. Den här frågan kan de inte hålla fast vid. Det handlar inte om att varsebli ett samhällsproblem, det handlar om synen på människor vilket är grunden till all politik.

Frågan är, hur ser vi på människor, är vi i grunden lika eller olika?

I kvällens Agenda försökte Fredrik Reinfeldt slingra sig när han använde uttrycket utrikes födda som en annan vinkel av samma sak. Motsatsen till utrikes födda är inrikes födda, inte etniska svenskar.

Problemet för Fredrik Reinfeldt är givetvis att tala om etniska svenskar vilket är att säga att det finns grundläggande skillnader mellan människor som inte handlar om var vi är födda utan vad vi har för biologi.

Att Mats Knutson svalde betet och förde en diskussion om utrikes födda är svagt, en person i hans ställning måste förstå frågans betydelse och vad som är den springande punkten. Undrar om Mats Knutson gjorde en deal med Moderaterna att inte använda uttrycket etniska svenskar? Jag uppfattade inte han nämnde etniska svenskar en gång.

Det oppositionen måste göra nu är att ställa Fredrik Reinfeldt till svars så ofta de kan. Det viktigaste är att visa hur svagt han agerat, att han inte är en stark auktoritet, att han inte klarar av saker.

  • Varför står du inte för det du säger Fredrik Reinfeldt? Först gör du skillnad på människor och talar om etniska svenskar Fredrik Reinfeldt, sen vågar du inte stå för det du sagt utan börjar använda helt andra uttryck. Klarar du inte av att stå för det du säger?
  • Varför säger du inte att alla människor är lika? Tycker du inte det eller klarar du inte av att stå för dina ord?
  • Ska vi göra skillnad på människor utifrån vilken ras de tillhör? Inte? Varför talar du då om etniska svenskar?

För övrigt tyckte jag det var intressant när han sa  “Arbetsutbudet, hur många som vill jobba, har vuxit”. Högre arbetslöshet är alltså något positivt, ett större utbud på en marknad. Det han gör är att vända på kakan och beskriva frågan ur företagets, arbetsgivarens perspektiv, istället för den som söker jobb.

Andra bloggar om detta ämne

Huddingeperspektiv – Arbetslös oavsett etnicitet

Hållplats Hådén – Vad säger karln?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *