Vad händer när man fallit utför ett stup?

South City Lights condos under constructionNu händer det, USA faller utför budgetstupet!

I morgon har myndigheter stängt. Det innebär till exempel att flygtorn står obemannade och att folk därför inte kan färdas med flyg. Fängelsevakter får ingen lön, inte heller gränsvakter! Många infrastrukturprojekt stannar och ekonomin kommer gå långsammare, mindre ekonomisk aktivitet, färre människor i arbete. Landet stelnar.

Men ett stup? Metaforen kändes kanske passande i förväg, få väljer frivilligt att åka utför ett stup. Såhär dagen efter stöter dock stupet på problem. USA finns ju fortfarande, människor vaknar och lever sina liv. Stupet känns inte rätt längre.

Stup-metaforen har även en större svaghet, den beskriver ekonomin som en del av naturen, något vi lever med men inte något vi skapar och ändrar. Naturen har sin gång, helst utan mänsklig inblanding. Med denna metafor ska vi alltså låta ekonomin ha sin gång, utan regleringar och annan inblanding. Låter det bekant?

Ekonomin är en uppsättning system, något som människor skapat och som vi kontinuerligt och aktivt förändrar, den är inte ett naturfenomen. Ekonomin liknar mer en byggarbetsplats än ett stup eller en skog. Bättre metaforer för att beskriva ett lands ekonomi kan vara en byggarbetsplats, byggnadsställningar, verktyg, grävskopor och byggarbetare. Med byggmetaforen förvandlas stupet till en visselpipa som signalerar att arbetet ska stanna och arbetare gå hem. Att röra sig är positivt, för att inte säga nödvändigt, när man bygger ett hus, tvärtemot färden mot stupet.

Relaterat

Foto av BrokenSphere

Så skapar du fungerande ramar

Ramar fokuserar våra tankar. Med hjälp av ramar förstår vi världen och allt som sker. Jag skulle nästan kunna gå så långt som att säga att en ram är en tanke. Det stämmer inte riktigt men när vi förstår ramar så förstår vi vårt tänkande bättre.

Så här kan du skapa en fungerande ram som hjälper dig att förmedla idéer, som hjälper dig att uttrycka dig.

Att formulera sig är givetvis en konstart men det finns verktyg som hjälper.

Värden
Vilka värden vill du lyfta? Ett företag som Apple betonar enkelhet och skönhet. I politiken kan det handla om solidaritet och gemenskap eller kanske frihet.
När jag formulerade kontaktramen – att öka kontakten mellan människor utgick jag ifrån gemenskap. Jag funderade över vad som skapar gemenskap och efter ett tag handlade mina tankar om hur vi kan närma oss varandra. Då började jag även tänka på kausalitet.

Kausalitet
Ska du använda direktkausalitet eller systemkausalitet? Många politiska samtal 2012 bygger på direktkausalitet. Ta kärnkraften som exempel, den kommuniceras med en sån här logik

  1. Köp uran
  2. Stoppa in i reaktorn
  3. Få ut el
  4. Slut

En linjär logik som är väldigt enkel och lättanvänd i debatter och som det är svårt att argumentera emot (du måste aktivera en annan ram). Om du vill använda systemkausalitet istället så hjälper det att hitta metaforer som är komplexa system, till exempel naturen, mänskliga kontakter eller internet.

Metaforer
Nu har du kommit till den del där ramen tar konkret form. Du vet vilka värden du vill framhäva, du vet om det ska förmedlas på ett direkt sätt eller genom ett komplext system. Fundera över vilka miljöer, händelser eller system som har dessa egenskaper. Att hitta rätt metafor tar ofta lite tid. Du hittar en metafor som du tycker passar och snöar in på den. Sen nämner en kompis en svaghet med metaforen och du börjar leta efter något annat. Och så vidare. Ta tid på dig och försök spåna fram tre- fyra alternativ, då förstår du helheten bättre och har lättare att välja.

Relaterat