Twittervecka 39

”Jämlikheten en produkt av kamp – inte av svensk mentalitet”

Det finns en tradition att framställa Sverige som frihetens stamort på jorden och den svenska historien som en success story där demokrati och jämlikhet organiskt och utan konflikter vuxit fram.
Ekonomhistorikern Erik Bengtsson går i sin nya bok Världens jämlikaste land? till frontalangrepp mot denna uppfattning om en svensk sonderweg. Låt oss först som sist slå fast, efter Bengtssons holmgång finns inte mycket kvar av dessa nationalistiskt inpyrda tankegångar.

Här växte jag upp #

Stop Asking Me to ”Sign Up”

If you take a moment to consider the wording of your signup button, you can drastically increase how many of your visitors turn into users.

Greta Thunberg ställer medierna mot väggen. Läs hennes tal.

Klimatkrisen handlar i dag nästan bara om en sak: tid. Om man utelämnar tidsaspekten så är det ju ingen kris. Tänk er alla nyheter som innehåller meningen ”Vi kämpar mot klockan” och ta sedan bort tidsaspekten. Vad finns då kvar?

China going carbon neutral before 2060 would lower warming projections by around 0.2 to 0.3 degrees C

The announcement by President Xi Jinping at the UN General Assembly yesterday – that China will “aim to achieve carbon neutrality before 2060” – is a true milestone in international climate policy. It is the first time that China has acknowledged the need to reach zero CO2 emissions by mid-century.

Kalifornien förbjuder bensinbilar

Det branddrabbade Kalifornien förbjuder all nyförsäljning av bensin- och dieselbilar från 2035.

Därför blev det inga upplopp i Stockholms förorter

Dagliga möten anordnades och fredagsbönen inriktades på att mana till lugn till alla muslimer som bodde i de punktmarkerade områdena i Stockholms förorter. Videos med ungdomar från moskéerna som manade andra ungdomar till lugn spreds viralt på internet.

Teens step up as poll workers during the pandemic

Barron said that includes many poll workers in their late teens and early 20s, pointing to one early voting site during the state’s August’s primary runoff that was staffed by six people under 25 years old. ”We’ve never had that before,” he said.

Polen stänger alla kolgruvor till 2049

I hjärtat av det polska kolbältet, i Katowice, kom regeringen och facken, efter långa förhandlingar, överens om att till år 2049, helt avveckla landets kolindustri. Merparten av landets energiförsörjning kommer i dag från kolkraft, en industri som sysselsätter uppemot 70 000 kolarbetare i regionen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *