Vecka 28

Ökad nationell styrning av hälso- och sjukvården krävs

”Att administrera 21 olika vårdsystem är ett resursslöseri som skapar orättvisor mellan regionerna. Det krävs ett nationellt ansvar för centrala funktioner och gemensamma behov.”

Sverige har alltid gått sin egen väg

Ja, vi är konstiga, men vi är också övertygade om att bakom alla eventuella uppoffringar finns goda syften. Vi är vana vid att förhålla oss försiktigt, söka oss till neutral, vetenskaplig grund. Låta opolitiska myndigheter vägleda, snarare än politiska nycker styra.

Därför är New York Times artikel om Sverige fel

Ekonomi har aldrig påståtts vara vägledande för Sveriges val av strategi.

Politiken behöver ses genom en lins av vänlighet, empati och välbefinnande

Det är människors behov och vilja att förbättra egna och sina medmänniskors liv som drivit fram uppfinningar, verksamheter och regelverk som också lett till ekonomisk tillväxt. Vi har fått bättre bostäder, vi slipper hungra, vi har fått bekvämare liv därför att vi har strävat dithän. Och den strävan har också lett till ekonomisk tillväxt.

En omvänd Merkel storsatsar på EU

November och december ska EUs ”Gröna Giv” hamras på plats.
Vetenskapstränade Merkel tar konsekvenserna av klimatförändringarna på stort allvar. Inte minst, tyskt näringsliv har överösts med tyska statliga miljardsatsningar på vätgas, elbilar och CO2-befriat vilka ramas in allra bäst genom en förstärkning från övriga Europa.

The Future of Now

It’s damned hard to study ground-level formal causes such as digital tech, the Net and the Web. Because what they are technically is not what they do formally. They are rising tides that float all boats, in oblivity to the boats themselves.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *