Hygienansvar

Hygienansvar
Jag fick en fråga på Twitter

och svarade:

Hygienansvar är en ram, ett nätverk bestående av tankar, känslor, bilder och andra sinnesintryck. Ord och ramar som är definierade inom en ram aktiverar densamma, oavsett hur delarna värderas.

Hygien handlar delvis om frånvaro av smuts och svett. När du tänker på hygien så aktiveras tankar på tvål och vatten, kanske bilder av rena kroppar men även sånt som hygienen tar bort, till exempel smuts och svett, alla dessa delar ingår i hygienramen.

Ansvar kan innebära både en handling och resultatet av handlingen. Hygienansvar innebär att agera för att ta bort smuts och svett. Det kanske mest intressanta med en sån ram är att användning av uttrycket hygienansvar medför att det är oansvarigt att vara smutsig. Du behöver inte uttala det, ramen förutsätter att smuts är oansvarigt.

Lämna en kommentar