Kärngifter

Vi har ett moraliskt ansvar att bättre förmedla kärnkraftens verklighet.

Radioaktivt material, som vid sönderfall avger joniserande strålning, är extremt farligt för all natur, ett gift. Vi måste sluta tala om radioaktivt avfall. Det handlar inte om sopor eller avfall, det handlar om gifter!

Diskussionen om hantering av kärngifter har pågått i årtionden. Att ta ansvar för sina handlingar innebär att man tar hand om de problem man skapar, att inte lämpa över dem på någon annan. När vi gräver ner gifter löser vi inga problem. Människor känner dessutom uppgivenhet när vi inte erbjuder en bättre lösning än att gräva ner problemen, att sopa dem under mattan. Det försvagar miljörörelsen och ger kärnindustrin styrka, paradoxalt nog.

Vi kommer skapa lösningar även på detta problem. Inom biotekniken och nanotekniken jobbar man med lovande lösningar.

Så nästa gång du tänker skriva om atomsopor eller avfall, berätta istället vad det faktiskt handlar om, kärngifter.

Relaterat

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *