Digitala strategier

Häromveckan kommenterade jag Miljöpartiets arbete med en ny digital strategi och tänkte att någon här kunde va intresserad av det:

Ett övergripande mål borde vara att stimulera flervägskommunikation om ämnesområden som är viktiga ur det gröna synsättet. Internet skiljer sig från TV och tidningar bland annat genom att det bygger på många-till-många-samtal medan de traditionella medierna bygger på en-till-många-samtal. Vi borde utgå ifrån detta och inte enbart försöka använda nätet som reklamkanal för våra budskap.

På samma sätt som #prataomdet tar upp en mängd viktiga frågor och perspektiv om övergrepp makt- och könsrelationer, men däremot inte uttryckligen handlar om en viss politik, så borde mp etablera samtal på en mängd områden som är viktiga för oss och som aktiverar människors gröna synsätt, som får folk att tänka på de perspektiv som vi tycker är viktiga.

Hur gör vi det?

  • Viktigt att inte försöka diktera debatten utan låta den ha sin gång. Det är jättebra om folk märker att vi vill stimulera till samtal, att vi inte försöker berätta vad de ska tycka.
  • Ibland är det bättre att ansluta sig till en befintlig debatt och bygga vidare på den än att försöka skapa något från scratch.
  • Stimulera till samtal i forum som vi inte kontrollerar.
  • Producera material som är relativt neutralt och som vi ger bort för att hjälpa folk att förstå och samtala om ett ämne. Till exempel, på FORES har vi skapat en sajt som heter migrationsinfo.se där vi samlar statistik om invandrings- och migrationsrelaterade ämnen och gör det så tillgängligt som möjligt. Poängen är att alla ska kunna kolla upp rykten eller påståenden. Vi gjorde det till valet för att hjälpa politiker som behövde hjälp att kontra mot främlingsfientliga felaktigheter. Nu används webbplatsen av alla möjliga, ofta som referens från diskussionsfora.

En annan grej

Till 250 000 samtals-kampanjen kan vi uppmana folk att ta foton med en lapp på bröstet som berättar var de befinner sig och ladda upp till ett Pinterestkonto eller liknande, både foton med och utan partimedlemmar.

Sammanfattningsvis

En del av vår digitala strategi borde vara att stimulera till debatt på gröna områden.

Lämna en kommentar